17 January 2011

Utbildningsgaranti för ungdomar

Ungdomsarbetslösheten är inte ett problem utan flera. Det är ett problem i sig att ungdomsarbetslösheten är rekordstor även om just ungdomar faktiskt hör till de grupper som snabbast får jobb i en uppåtgående konjunktur (som vi har just nu). Det är även ett problem att det skaver mellan utbildning och arbetsmarknad: ungdomar som klarat av sin utbildning, ofta med utmärkta resultat, ändå inte får jobb direkt utan får vänta i ett par år i tillfälliga vik under deras kompetensnivå innan de blir etablerade på arbetsmarknaden och kan jobba med det de är utbildade för.
Men allvarligast är problemet för de ungdomar som inte har klarat skolan. För den som inte har klarat gymnasiet är prognosen för att få ett jobb utomordentligt dålig. Dessutom är risken för att hamna i sociala problem, missbruk, kriminalitet och ohälsa mycket högre än för den som har klarat gymnasiet. Det finns alltså all anledning att låta dessa ungdomar vara i fokus för politiska satsningar.
Idag diskuterades ungdomsarbetslösheten utifrån detta perspektiv på ett seminarium som vi socialdemokrater i arbetsmarknads och utbildningsutskottet ordnade i Stockholm. Jonas Olofsson från Umeå Universitet presenterade den rapport han tagit fram åt TCO som handlar om att ge alla unga under 25 år en utbildningsgaranti och ett utökat uppföljningsansvar för kommunerna. Läs hela rapporten här.
Cia Holmér från Arbetsförmedlingen i Södertälje vittnade om att de arbetslösa ungdomarna inte är en enhetlig grupp utan rymmer både välutbildade och ungdomar som saknar både mål och drömmar. 28% av de arbetslösa ungdomarna i Stockholms län saknar gymnasiekompetens.
Johan Treschkow från Stockholm Handelskammare talade om vikten av nära samarbete mellan skolan och näringslivet så att utbildningen blir på riktigt och för livet.
Emilia Bjuggren, ordförande i SSU Stockholm, kritiserade den allt mer individualiserade skolan som lämnar alla dem som inte klarar av att ta helt eget ansvar för sina studier i sticket.
De ca 25 deltagarna på seminariet representerade en imponerande samling kompetens kring dessa frågor och det blev en mycket intressant diskussion som det är omöjligt att kunna referera här. Men en sak var alla som yttrade sig överens om: det aktivitetsförbud som drabbar arbetslösa unga i 3 månader innan de kan få aktiv hjälp av Arbetsförmedlingen är kontraproduktivt och måste bort!

No comments:

Post a Comment