21 January 2011

Utbildning, utbildning och utbildning

En ny politik för fler arbetade timmar och full sysselsättning kräver tre prioriteringar: utbildning, utbildning och utbildning.Utbildning - högre kvalitet i skolans undervisning. Barn och ungdomar får inte lära sig tillräckligt i skolan. Den stora internationella undersökningen PISA visar att kunskapsnivån i svensk skola just nu faller som en sten. Alla elevers kunskaper försämras, även de högpresterandes. Men värst är det för de elever som har svårigheter i skolan, deras resultat har försämrats mest och därmed har även klyftorna i skolan ökat. Enligt PISA saknar var fjärde pojke tillräcklig läskunnighet när han slutar skolan! Detta får katastrofala konsekvenser för framtiden för både indivdierna och för hela vår ekonomi. Det krävs en helt ny skolpolitik som premierar lärande och undervisning av hög kvalitet.

Utbildning - möjlighet att som vuxen lära nytt och kanske byta bana i yrkeslivet. Det krävs ett system för återkommande utbildning - livslångt lärande - genom t ex kompetenskonton och utbildningsvikariat. Under förra krisen på 90-talet var jag ansvarig för Kunskapslyftet som gav närmare en halv miljon människor möjlighet till ny utbildning, nya kunskaper och ny energi. Nu krävs liknande satsningar på vuxenutbildning och ny yrkesutbildning.

Utbildning - spetskompetens och forskning är vägen till varaktig tillväxt och global konkurrenskraft. Det krävs strategiskt samarbete mellan samhället och näringslivet för att skapa hållbara spelregler, kreativa strukturer och strategiska investeringar. När kunskapsintensiv industri skall avgöra var investeringar skall ske kan denna typ av strategiskt samarbete vara en helt avgörande fördel för Sverige. Dessvärre tycks den borgerliga regeringen ha närmast beröringsskräck när det gäller strategiskt samarbete mellan staten och näringslivet för att skapa förutsättningar för forskning och utveckling.

2 comments:

 1. Bra, helt rätt
  Utbildning är inget nytt, varför har utbildade män och kvinnor i alliansen inte förstått.
  Har de inte tillräcklig utbildning?
  Kram Cecilia

  ReplyDelete
 2. Att skapa utbildningsplatser är ingen konst.
  Men när vi har en massa akademiker som är arbetslösa eller tvingas utomlands för att få ett jobb, är då lösningen mer utbildning?

  Problemet är att det saknas jobb, inte att det saknas kvalificerade människor.

  ReplyDelete