01 January 2011

Privatiseringsideologi

I moderaternas värld är privatiseringar alltid bra. Per definition. Det handlar inte om att väga för- och nackdelar med en viss driftsform för en viss verksamhet. Privatisering är alltid lösningen.

Apoteken var ett naturligt monopol som klarade av att tillhandahålla läkemedel till befolkningen till en mycket lägre marginalkostnad för skattebetalarna än i andra jämförbara länder bl a tack vare en mycket låg vinstmarginal. Men regeringen ville privatisera. För att göra det tillräckligt lönsamt för de internationella apotekskedjorna bestämde man att skattebetalarna skulle skjuta till 10 kr per försåld förpackning läkemedel (utöver den tidigare vinstmarginalen). Som en bonus till apotekskedjorna för att de är så snälla och säljer medicinerna till kunderna? Skattebetalarna får en räkning på en halv miljard kr varje år tack vare denna "reform".Nu vill moderaterna i Nacka privatisera kommunens bibliotek. Biblioteken som är en unik byggsten i vår demokrati skall säljas ut och verksamheten bedrivas med vinstintresse. Ingen kan tro att något skall bli bättre av detta. Men ändå vill moderaterna göra det. Varför?

Jo, för att deras intresse aldrig har varit mesta möjliga nytta för medborgarna och skattebetalarnas pengar. Deras intresse har alltid varit mesta möjliga lönsamhet för privata företag och minsta möjliga inflytande för demokratin och folkflertalet.Vi måste ta strid mot denna ideologiskt förblindade privatiseringsiver. Vi socialdemokrater bör alltid slåss för mesta möjliga nytta för medborgarna och värna skattebetalarnas pengar. Vi skall alltid stå på medborgarnas sida. Det innebär att vi inser att kommunen/landstinget/staten inte alltid är bäst på allting, ibland kan någon annan driva verksamheten bättre eller lika bra och då skall vi bejaka det. Men vi kan aldrig acceptera ideologiska privatiseringar som faktiskt försämrar servicen och ökar kostnaderna!

No comments:

Post a Comment