02 January 2011

Nytt år - nya lurade bärplockare?

Idag träffade jag Ella Niia, ordförande i Hotell och Restaurang Facket, hon berättade om hur rena skojarföretag tar hit arbetskraft från länder utanför EU utan att betala de utlovade lönderna och ibland under vidriga förhållanden. Och människor vågar inte klaga, för de vet de att de åker ut ur landet.

- När många av våra medlemmar, svenska medborgare och med många år i yrket, ändå inte vågar klaga för att man är rädd att inte få sin visstidsanställning förlängd, hur kan man då tro att dessa människor i främmande land skall våga och kunna hävda sina rätigheter, sa Ella och efterlyste skarpa nypor från de svenska myndigheterna.

När jag för en dryg månad sedan debatterade det faktum att oseriösa svenska företag på ett skamlöst sätt utnyttjar fattig arbetskraft med den ansvarige ministern Tobias Billström så sa han att han var nöjd med att situationen blivit så mycket bättre för bärplockarna. (Ja, det är sant, hör hela debatten här.)

Regeringens ovilja att skapa rimliga regler för arbetskraftsinvandring och kontroll av företag gör att människor kan utnyttjas hänsynslöst och utan möjlighet att hävda sina rättigheter. Många minns säkert de stackars bärplockarna från Kina och Bangladesh som i somras blev övergivna och lurade, lämnade utan pengar i men med skulder i den svenska skogen. Sommaren innan var det thailändska bärplockare som utnyttjades som gratis arbetskraft.

Regeringen har konstruerat ett regelverk som inte kräver någon kontroll av företaget innan de kan få ge arbetstillstånd. Det betyder att även kända skojarföretag med skatteskulder kan få anställa personer som rest över halva jorden och som lämnas utan möjligheter att hävda sina rättigheter. Här krävs ändring, och det är bråttom:

* Inför en förhandskontroll av arbetsgivaren, den som har skatteskulder eller tidigare har missbrukat systemet skall inte få tillstånd. Och det måste vara myndhetens uppgift att kolla detta innan.
* Kontrollera att inbetalda skatter och avgifter motsvarar den lön som arbetsgivaren uppgivit.
* Stärk jobberbjudandets rättsliga ställning. Idag är de uppgivna arbets- och lönevillkor som ligger till grund för Migrationsverkets beslut inte bindande.

No comments:

Post a Comment