14 January 2011

Hylla August Strindberg

När August Strindberg avled 1912 samlades 60 000 sörjande personer i Stockholm för att följa begravningståget. Nästa år har vi anledning att högtidlighålla att det är 100 år sedan. August Strindberg är en av våra främsta författare och dramatiker, men också en av de mest kända och folkkära. På hans 63-årsdag uppvaktades han av 10 000 engagerade människor i ett fackeltåg och han tilldelades ett alternativt nobelpris. Strindbergs betydelse i sin samtid är svår att överskatta. Men även idag är han en av de mest spelade svenska dramatikerna och en av de svenskar som är mest känd utnaför landets gränser.
Regeringen tycker dock inte att August Strindberg är något att fira. Det är inget annat än en skandal. Sverige behöver ta tillvara alla möjligheter att skapa internationell uppmräksamhet för kända och framstående svenskar.
När Linnés 300-årsjubileum skulle firas satsade den dåvarande socialdemokratiska regeringen totalt 27 miljoner kr under flera års tid. Resultatet blev också mycket gott: Sverige kunde marknadsföras i 28 länder under Linnéåret.
Den borgerliga regeringen satsar nu 200 000 kr på att uppmärksamma 100-årsminnet av Stridbergs död. 200 000 kr! En spottstyver! Regeringen säger också tydligt att det beror på att de har andra prioriteringar. Jo tack, vi har en kulturminisnter som säger att hennes viktigaste kulturpolitiska prioritering är nya skattesänkningar.
Det är skandal att vi har en regering som behandlar 100-årsminnet av August Strindberg som en mariginell företeelse. Det är pinsamt inte minst i jämförelse med hur våra grannländer uppmräksammat minnena av HC Andersen och Henrik Ibsen. Man skäms.

No comments:

Post a Comment