13 January 2011

Använd rätt namn: Lönedumpning

När jag förra veckan träffade jag Ella Niia, ordförande i Hotell och Restaurang Facket, berättade hon om deras erfarenheter av hur rena skojarföretag tar hit arbetskraft från länder utanför EU utan att betala de utlovade lönderna och ibland under vidriga förhållanden. Och att människor vågar inte klaga, för de vet de att de åker ut ur landet. Idag rapporterar Dagens Nyheter om samma sak och om hur Hotell och Restaurangfacket gör besök och kollar olika arbetsgivare. De vittnar om att de löner och villkor som arbetsgivarna uppgett för att få arbetstillstånd från migrationsverket bara finns på papperet, om påstådda restauranger som inte finns i sinnevärden och om personer som inte går att finna.
En sak är genomgående: mäniskors rädsla. De som riskerar utvsining ur landet är livrädda för att klaga eller ens berätta om hur de har det. Det påminner mig om situationen i länder där facklig organisering inte är tillåten. Det känns obehagligt att detta är Sverige 2011.
Jag har flera gånger krävt att regeringen agerar för att stoppa denna situation. Jag blir då anklagad för att vara emot arbetskraftsinvandring. Det är jag inte. Det är bra med arbetskraftsinvandring. Det är alltid välkommet med ny arbetskraft och det är enormt berikande för oss att människor med olika kunskaper, erfarenheter och perspektiv kommer till Sverige för att bidra med sin kunskap och sitt arbete.
Men jag är emot lönedumpning. Det är det konflikten handlar om.

Jag upprepar mina krav:
* Inför en förhandskontroll av arbetsgivaren, den som har skatteskulder eller tidigare har missbrukat systemet skall inte få tillstånd. Och det måste vara myndhetens uppgift att kolla detta innan.
* Kontrollera att inbetalda skatter och avgifter motsvarar den lön som arbetsgivaren uppgivit.
* Stärk jobberbjudandets rättsliga ställning. Idag är de uppgivna arbets- och lönevillkor som ligger till grund för Migrationsverkets beslut inte bindande.

No comments:

Post a Comment