03 December 2010

Spaniens allvarliga läge

För några dagar sedan var jag i Madrid och träffade Spaniens finansminister Elena Salgado och hade chans att få en djup och intressant diskussion om Spaniens mycket utsatta läge. Spanien har under flera år haft en enormt stark tillväxt, 1-2% starkare än EU i övrigt. Under dessa år byggdes alldeles för många nya bostäder. Bostadsbyggandet var under flera år 800 000 nya bostäder varje år trots att behovet bara är hälften. Under flera år hade Spanien de facto arbetskraftsbrist och under åren 1996-2007 kom 4 miljoner människor till landet som arbetskraftsinvandrare, 3 miljoner från länder utanför EU, främst från Nordafrika, och 1 miljon från EU, främst från Rumänien. När sedan bostadsbubbla brast under finanskrisen ökade arbetslösheten med 2 miljoner människor, varav 1,7 miljoner från byggsektorn och ekonomin gjorde tvärstopp.

Idag har man ett utsatt läge med mycket svag ekonomisk tillväxt, nära noll, och akuta problem att finna finansiering. De internationella investerarna, som tidigare bedömde riskerna i hela eurozonen lika, gör idag differentierade bedömningar och Spaniens tioårsränta på obligationerna är påtagligt högre än den tyska. Spanien tvingas att dagligen förhålla sig till de internationella finansaktörernas bedömningar och räntenivåerna. Det gör att även de spanska företagen idag har svårt att få fram finansiering till nödvändiga investeringar för att kunna växa och bidra till tillväxten. Regeringen har vidtagit tuffa åtgärder för att minska budgetunderskottet och öka tilltron till den spanska ekonomin. Man har dragit in tidigare beslutade reformer, ändrat regler för att göra det billigare att säga upp personal (har varit mycket dyrt), mer flexibilitet i löneavtalen, sänkta löner för offentliganställda (med fördelningsprofil, mest för ministrar, minst för lågavlönade) och planerar en pensionsreform med bl a höjd pensionsålder. Man har också goda möjligheter att klara av att få ned budgetunderskottet till 6% under nästa år.

I lördags träffade premiärmininstern och finansmininstern de 40 största spanska företagen för att diskutera hur förtroendet för den spanska ekonomin kan stärkas. I söndags träffades EU:s finansministrar för att bl a besluta om hur eurozonens permanenta system för att hantera kriser skall byggas upp.

Elena Salgado är definitivt den som är bäst lämpad att hantera denna svåra och utsatta situation. Men läget är mycket allvarligt. Spanien är inte det enda land som är i stort behov av en starkare europeisk politik.

No comments:

Post a Comment