04 December 2010

Socialdemokratins förtroenderåd

Jag hade svårt att hålla tårarna tillbaka när Mona Sahlin nyligen talade på vårt förtroenderåd. Hon höll ett lysande tal som innehöll många viktiga sanningar. Jag tycker det är oändligt sorgligt att vi inte lyckades ge vår partiordförande ett starkare mandat och att vi inte valde ett regeringsalternativ som kunde innebära att blockpolitiken bryts upp. Men nu gäller det att se framåt och använda vår krissituation för att dra lärdomar och utvecklas.

Vårt parti måste alltid prioritera både ekonomisk tillväxt och rättvisa, både jobb och välfärd. Tappar vi den föreningen av utveckling och jämlikhet så tappar vi färdriktning.

Vi är trovärdiga när det gäller skydd och stöd för den som inte kan arbeta. Nu är det dags att svara tydligt på frågan om hur alla som faktiskt kan arbeta och skall arbeta. Det handlar om fler i arbete men också om jobba mer. Vi måste vara tydliga med vår värering av arbetet. Arbete bygger välstånd. Arbete är inte en valmöjlighet bland andra utan den helt nödvändiga basen för vårt samhälle och vår välfärd.

Jobbpolitiken får inte begränsas till arbetsmarknadspolitik. Det handlar om hela den ekonomiska politiken som måste inriktas på tillväxt och arbete, det handlar om en modern arbetslinje i väl fungerande trygghetssytem, det handlar om strategiskt samarbete mellan samhälle och näringsliv inom forsknng och utveckling, det handlar om en näringspolitik för lönsamma och växande företag och det handlar om en konsekvent satsning på utbildning och kompetens.

Vi måste vara ett parti som ger trygghet i kris men som också ger framtidstro i framgång.

Ta del av Mona Sahlins tal här.

No comments:

Post a Comment