22 December 2010

Handel med människor - i Sverige

Människohandel förkommer också i vårt land. En färsk rapport från Institutet för säkerhets och utvecklingspolitik (ISDP) berättar om arbetskraft som jobbar under slavliknande villkor i Sverige. Enligt rapporten är handel med människor för arbetskraftsexploatering en del av den organiserade internationella brottligheten. Det är mycket lönsamt och det finns tydligen efterfrågan i Sverige - och mycket liten risk att åka fast.
Rapporten berättar att upplägget ofta är detta: ett bemanningsföretag söker arbetskraft via annonser i dagspress och på internet. Man erbjuder anställning och lovar att hålla arbetarna med mat och husrum. När arbetarna kommer till Sverige hyrs de sedan ut till andra bolag, ibland i flera led. De får extremt låg lön, eller ingen lön alls. Det finns också exempel på att arbetare måste betala för att få ett jobberbjudande. Sedan håller arbetsgivaren kontroll genom att ta hand om passen och biljetten för hemresan.
Det rapporten berättar om är en ren skandal och en skamfläck för svensk arbetsmarknad. Jag kräver att regeringen omedelbart ändrar regelverket och ökar kontrollen för att få slut på denna moderna form av slavhandel.
Läs SvD:s rapportering här.

No comments:

Post a Comment