20 December 2010

Dagens omröstning om a-kassan

hRegeringen har genomfört ett rad försämringar av a-kassan. Ersättningsnivån, finansieringen, medlemsvillkoret, arbetsvillkoret och regler för ränta och återkrav har ändrats. Resultatet är att en halv miljon människor har trängts ut ur a-kassan. Var tredje löntagare står idag utan ett inkomstrelaterat skydd vid arbetslöshet. Endast var fjärde ung arbetslös har rätt till ersättning, och bara lite mer än var tionde heltidsarbetande får 80 % procent av sin tidigare inkomst i ersättning.
Vi rödgröna är överens om att arbetslöshetsförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet, stödja strukturomvandling, stimulera efterfrågan när arbetslösheten stiger och motverka lönenedpressning. Den ska vara tydlig, frivillig och solidariskt finansierad. I riksdagen har vi lagt konkreta och finansierade förslag om att förbättra arbetslöshetsförsäkringen. Vi vill att avgiften ska vara 80 kr i månaden, lika för alla. Alltför få anställda har i dag en rimlig inkomsttrygghet vid arbetslöshet. Vi vill höja ersättningsnivån och taket så att alla som tjänar upp till ca 25 000 kr i månaden 2012 får ut 80 % av sin lön i a-kassa. På sikt är vårt mål att minst 80 % ska få 80 % av sin lön i arbetslöshetsersättning. I ett första steg höjer vi taket till 930 kr per dag 2011 och därefter till 950 kr per dag 2012. Efter 100 dagars arbetslöshet trappas taket i a-kassan ned med 150 kr per dag. Vi vill prioritera att sänka kostnaderna för medlemskap i arbetslöshetsförsäkringen. Med vår politik kommer kostnaden för medlemskap i en a-kassa att sänkas för alla genom en skattereduktion.

När dessa förslag behandlades i riskdagens arbetsmarknadsutskott valde sd att rösta med regeringspartierna och vi socialdemokrater reserverades oss, tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet, till förmån för våra förslag om a-kassan. Men när betänkandet debatterades i kammaren i fredags yrkade sd bifall till två av de sammanlagt åtta yrkanden som vår reservation gäller. De valde att stödja de två vagaste yrkandena i vår reservation men inte de skarpare förslagen.

I eftermiddag skall riksdagen rösta om förslagen. Sd:s yrkande kommer då att ställas emot vår rödgröna reservation och då kommer självklart vi socialdemokrater att rösta på vår egen reservation och sd:s yrkande kommer att falla. Sen ställs vår reservation mot regeringens politik. Hur kommer sd att agera då? Jag tror att de avstår eller röstar med regeringen. Sd är inte intresserade av att förbättra a-kassan, de vill försöka skapa debatt om röstningsproceduren istället.

Du kan läsa hela betänkandet här och ta del av debatten här.

No comments:

Post a Comment