22 November 2010

Rökning

Under de senaste åren har vi fått upprepade rapporter om hur klasslyftorna i vårt land har ökat. De fattiga har blivit fattiga och de rika har blivit rikare, klyftorna mellan dem som har fast jobb och dem som står utanför har ökat. Socialbidragen har slagit nya rekord och långtidsarbetslösheten har nått rekordnivåer.
Idag kan vi läsa i DN att allt fler svenskar röker. Inte så konstigt. Det finns idag ett mycket starkt samband som säger att låg inkomst och utanförskap ökar risken dramatiskt för att bli rökare. Rökning är idag en klassfråga. Det är därför tyvärr inte förvånande att rökningen ökar när klassklyftorna och utanförskapet ökar.

No comments:

Post a Comment