17 November 2010

Rekordmånga unga förtidspensioneras

Jag tror att alla ungdomar längtar efter att få bli vuxna i meningen att få försörja sig genom eget arbete, vara en del i en vuxen samhällsgemenskap, flytta hemifrån och forma sin egen vardag, ha möjlighet att bilda familj. Den som har ett funktionshinder eller någon sjukdom är inte annorlunda. Längtan efter att få bidra i samhället är lika stor som hos alla andra, viljan att använda sina förmågor i arbete och bidra till sin egen försörjning är grundläggande. Men allt färre ungdomar får den chansen.

De senaste åren har andelen unga mellan 16 och 29 år som får förtidspension stigit dramatiskt. 2008 var det dubbelt så många som förtidspensionerades jämfört med tio år tidigare. Det är ett kapitalt misslyckande för arbetslinjen och en cynisk bortsoretering av unga människor. Jag tycker att det är helt oacceptabelt och är förvånad över att rapporten från IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) som berättar om detta inte har fått större uppmärksamhet. (Läs mer om rapporten här.)

Det behövs en helt ny attityd till unga med funktionsnedsättning och till alla unga som av olika skäl har stora svårigheter att ta sig in på arbetsmarkanden. De behöver inte mer "pysselsättning", de behöver jobb med egen lön. Jobb som är anpassade för individen men som gör att varje person får använda 100% av sin egen arbetsförmåga. Vi har inte råd att förtidspenisonera allt fler unga, trenden måste vändas nu!

No comments:

Post a Comment