09 November 2010

Framtidsdebatt

Det är smärtsamt att förlora. Väljarna har nu i flera val i rad avvisat vårt parti. Det måste få konsekvenser. Skygglappar och favoritförklaringar måste ge vika för en genuin omprövning av vår politik. Vi som är socialdemokrater känner oss nog trygga med våra värderingar och vår ideologi. Men vårt gemensamma parti har i mångas ögon blivit ett allt otydligare alternativ. Hvad vilja socialdemokraterna? Vårt budskap var inte tillräckligt genomarbetat och ideologiskt tydligt. Jag tror vårt parti uppfattades som en hagelsvärm av politiska förslag utan tydlig framtidsinriktning och ideologisk kompass. Vi reducerades till ett budgetalternativ som saknade relevans och färdriktning för många människor. Samtidigt som vi självkritiskt måste utvärdera valrörelsen och de senaste årens politiska vägval måste vi påbörja en framtidsdebatt. Ett bidrag till den debatten skrev jag i DN i söndags. Läs artikeln här.

No comments:

Post a Comment