25 November 2010

Framtidens jobb

"Medicintekniska storföretag söker sig till andra länder" varnar Eric Giertz, professor i industriell ekonomi och organisation vid KTH i Stockholm i dagens SvD.
Läkemedelsindustri och medicinteknik har varit och är oerhört viktiga exportvaror för Sverige. Att vi har varit ett attraktivt land för forskning och utveckling tillsammans med aktiv medverkan från de offentliga beställarna har bidragit till att Sverige har en högkvalitativ och efektiv sjukvård. Men nu riskerar utvecklingen att gå i stå och allt fler stora företag söker sig till andra länder. Astra Zeneca beslutade i våras att flytta 900 forsknings- och utvecklingsjobb från Lund.
GE Health Care är ett mycket stort företag med 45 000 anställda i 100 länder som bl a tillverkar datortomografer och utrustning för intensivvård. De är ett av alla företag som ser till hela utvecklingsmiljön innan man tar beslut om investeringar och som intervjuas i dagens SvD.
Den svenska regeringen med näringsminister Maud Olofsson i spetsen har konsekvent nonchalerat behovet av långsiktigt partnerskap mellan staten, landstingen och de privata företagen inom life-science-sektorn.
Vi socialdemokrater har krävt, utredningar har föreslagit, näringslivet har uppvaktat och bönat: utveckla de branschprogram som den socialdemokratiska regeringen tog initiativ och som var ett mycket viktigt steg för att utveckla strategisk forskning inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik. De olika aktörerna inom den kliniska forskningen måste ha ett långsiktigt gemensamt perspektiv. För att Sverige ska kunna fortsätta att vara ett attraktivt land för forskning och kliniska prövningar krävs ett samlat grepp med långsiktig stadga. Statens roll och ansvar bör tydliggöras, sjukvårdshuvudmännens ansvar och möjligheter bör utvecklas och industrins medverkan uppmuntras.

No comments:

Post a Comment