18 November 2010

Att rösta på sin egen politik

Nyanlända invandrare behöver snabbt stöd för att komma in i det svenska samhället och bygga ett bra liv för sig och sin familj. Den viktigaste vägen är via arbete. Arbete är vägen till integration, delaktighet och självständighet. Därför att det mycket bra att ansvaret för integrationen av nyanlända nu, från 1 december, flyttas över från kommunernas socialtjänst till arbetsförmedlingen. Det som inte är bra, däremot, är att regeringen inte vill satsa några resurser på det som kan behövas för att en nyanländ invandrare verkligen skall få jobb. De som kommer till vårt land är inte lika, det är olika individer med olika bakgrund och förmågor, men de är alla välkomna och behövda.
Vi socialdemokrater vill att alla nyanlända skall få individuellt stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Det handlar om språkutbildning, förstås, men för några handlar det också om annan utbildning, t ex en yrkesutbildning. Andra har redan gedigen yrkeskunskap och utbildning men behöver få den validerad och godkänd för den svenska arbetsmarkanden. Några är driftiga entreprenörssjälar som vill få veta hur man gör för att starta ett företag i Sverige. Det är väl använda pengar att satsa på individuellt utformad och kvalitativt stöd in i arbete.
Regeringen har dock en annan idé. Istället för utbildning, validering, praktik och stöd för nyföretagande vill man satsa alla pengar på så kallade lotsar. Lotsarna ska fungera ungefär som de hårt kritiserade coacherna som redan finns kontrakterade för arbetslösa. Risken är mycket stor att lotsarna inte heller blir någon framgång, särskilt när det saknas resurser för utbildning, validering, praktik och starta-eget-stöd.
I riksdagen har vi rödgröna föreslagit en miljard kr mer än regeringen för sådana kvaltativa insatser som verkligen kan ge nyanlända och andra arbetslösa stöd för att komma in i arbete. En miljard är väldigt mycket pengar. Det har vi finansierat genom att dra ned på resurserna till lotsarna.
I riksdagen kommer vi att rösta på vårt eget förslag, dvs vi kommer att rösta för mer resurser till utbildning, validering, praktik och starta-eget-stöd. Om vi inte får majoritet för det (och ingenting tyder på att regeringen skulle ändra sin politik, så det får vi säkert inte) så kommer vi förstås inte heller att medverka till att resursern till lotsarna försvinner. Detta har jag meddelat bl a i SvT Rapport i tisdags men trots det så skriver integrationsministern på DN debatt igår att vi rödgröna hotar att strypa resurserna till integration och arbete. Det är, som jag här har beskrivit, en osann uppgift.
Jag har även debatterat detta med integrationsmininstern i radion igår. Du kan lyssna på inslaget här.

No comments:

Post a Comment