01 November 2010

Arbetslösa hos socialen

Socialbidragen, dvs antalet personer som behöver ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning, har ökat dramatiskt i nästan alla landets kommuner det senaste året. I många kommuner berättar socialsekreterarna om hur de inte längre har tid att hjälpa dem som har allvarliga sociala problem utan uppslukas av att behandla ansökningar om ekonomiskt bistånd från dem som ”bara” är arbetslösa eller sjuka.

Nu visar även en ny undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att det är så. Enligt deras underökning är arbetslöshet den största orsaken till att personer söker ekonomiskt bistånd. Fyra av tio som får ekonomiskt bistånd är arbetssökande. De som inte kan för­sörja sig på grund av sociala problem, utgör bara elva procent.

Orsaken är den nedmontering av a-kassan som den borgerliga regeringen gjort. En halv miljon människor lämnade a-kassan när avgifterna chockhöjdes i många kassor. Nu står de därmed helt utan ekonomiskt skydd vid arbetslöshet. Andra står utan ersättning för på grund av att reglerna för att vara berättigad till a-kassa har skärpts. Även många som har rätt till a-kassa klarar sig inte då de blir arbetslösa eftersom de nya ersättningsnivåerna är så låga at många bara får ut hälften av sin tidigare lön. Då återstår bara att stå med mössan i hand hos kommunen och ansöka om ekonomiskt bistånd, dvs socialbidrag.

Då tvingas man visa upp hela sin ekonomi och om man äger något, t ex en bil, en sommarstuga, en lägenhet, en husvagn, en motorcykel, eller om man är sambo/gift men någon som har inkomst: ja, då får man inga pengar. Trots att de flesta arbetslösa inte är så utblottade att de är berättigade till socialbidrag utgör de alltså 40%. Många, många fler kan inte försörja sig själva utan tvingas leva på andra eller sälja sina tillgångar. Det är en farlig utveckling som gör att klyftorna och fattigdomen i samhället ökar.

2 comments: