08 October 2010

Ungdomar måste ha någonstans att bo

Under Mats Odells tid som bostadsminister har byggandet av studentbostäder i stort sett upphört. Av SCB:s statistik över beviljade bygglov framgår att antalet påbörjade studentbostäder minskade markant redan under år 2006. År 2008 lämnades bygglov för knappt 300 studentbostäder genom nybyggnad. Under 2009 lämnades preliminärt bygglov för knappt 60 studentbostäder. Idag råder det därför akut bostadsbrist i 26 av landets 29 högskolekommuner. Byggkrisen kom långt innan den internationella krisen – bostadsbristen för studenter är regeringens ansvar, här kan man inte skylla ifrån sig. Den främsta orsaken är istället att den borgerliga alliansen avskaffade stödet för byggande av hyresrätter och studentbostäder.

Nu har Mats Odell fått lämna regeringen men hans kristdemokratiska partikollega Stefan Attefall som nu tar över är lika obenägen att ta ansvar för att ungdomar och studenter skall ha någonstans att bo. Det är en rekordstor ungdomskull som nu vill skaffa sig ett eget boende. När den tidigare rekordgenerationen - fyrtiotalisterna - behövde bostäder startades miljonprogrammet. När dagens unga behöver bostäder leds landet av en borgerlig regering som anser att marknaden skall lösa bostadsbristen utan inblandning (dvs utan ansvar) av regeringen.

1 comment:

  1. Nånstans i detta behövs det en socialistisk tanke. När man flyger över vårt avlånga land så är det ytor av mark och skog överallt. Det är en kriminell paradox att det här rika landet inte ska ha bostäder till alla som behöver det. Om inte på annat sätt, så kan en bearbetning av allemansrätten göras, så att människor får gå ut i skogan och bygga sig ett hus. Problemet illustrerar dessutom ett annat av Sveriges problem, som mer och mer börjar likna en saga av H.C. Andersen eller en novell om byråkrati av Nikolai Gogol, om hur folk hindras att bo därför att det finns alldeles för mycket regler för hur ett hus måste se ut för att man ska få bo i det. Då får man istället inte bo alls. Det här är något som är svårt för socialister att ta tag i. Se för 17 till att ni inte stiftar en lag om hjälmtvång inomhus, för den lagen kommer vi sedan aldrig att kunna ta bort, eftersom en av de vanligaste orsakerna till allvarlig skallskada är fall i hemmet mot bordskant.

    ReplyDelete