20 October 2010

Kd spelar med människors liv

750 svårt sjuka svenskar står i kö för att få ett nytt organ. Det handlar om en njure, en lever, nya lungor eller ett nytt hjärta som bokstavligt talat kan ge dem ett nytt liv. Alltför få organ kan tas tillvara för transplantation vilket gör att många människor dör i kön varje år.
Trots detta vägrar socialminister Göran Hägglund att ens utreda frågan om att underlätta transplantationer genom att inte stänga av respiratorn på en döende patient innan full hjärndöd inträffat.
Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, med sin omdömesgilla ordförande Ingemar Engström, har kraftfullt och väl underbyggt argumenterat för detta tillsammans med många andra. Men nej. Kristdemokraterna är helt emot. Socialministern blir istället upprörd när han får höra tala om att det finns sjukhus som inte är blixtsnabba med att stänga av respiratorn! Varför är det så farligt om en döende patient vårdas ett några timmar i respirator tills hjärndöden inträffar? Det handlar om att rädda andra människors liv! Men kristdemokraterna säger nej med den märkliga hänvisningen att man "kan inte förgripa sig på grundläggande etiska principer inom den svenska sjukvården" (SvD idag). En obehaglig etik som gör att svårt sjuka människor långsamt dör i väntan på ett nytt organ.

No comments:

Post a Comment