08 October 2010

Jobben först!

Arbete är en plikt och en rättighet. Arbete bygger välstånd, för individen och för samhället. Arbete är inte en möjlighet bland andra utan den helt nödvändiga basen för samhället. En konsekvent politik för fler arbetade timmar måste underlätta för fler att arbeta mer och att arbeta även efter 65 samtidigt som särskilda insatser måste göras för att ingen skall stängas ute från arbetsmarknaden. Även de med svåra funktionsnedsättningar, kroniska sjukdomar eller som av andra skäl befinner sig långt från arbetsmarknaden ska ha rätt och möjlighet till egen lön och att bidra till sin egen försörjning.
Arbetet upptar en stor del av våra liv och vi tillbringar många timmar på jobbet. Det krävs insatser för att skapa goda arbetsvillkor. Det handlar om trygghet, arbetsmiljö och inflytande.

Mot regeringens låglönelinje med osäkra anställningsförhållanden vill jag ställa en stark jobbpolitik som investerar i kompetens, utveckling och tillväxt.

Jag har idag fått förtroendet att leda den socialdemokratiska gruppen i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Det ser jag fram emot!

No comments:

Post a Comment