18 October 2010

Donera mera!

Över 700 svårt sjuka personer väntar idag på ett nytt organ. Det handlar för många av dem om överlevnad. Genom transplantation av organ kan svårt sjuka människor räddas till ett nytt liv. Men antalet donatorer räcker inte till och utvecklingen går just nu åt fel håll. Som en följd av bristen på organ avlider många innan de får möjlighet att bli transplanterade. Detta är ett dolt lidande som måste debatteras mer.

Varje människa har rätt att själv bestämma om man vill donera eller inte. Bristen på organ och vävnader är stor och det är därför viktigt att fler människor än i dag tar ställning till om man är positiv till organdonation eller inte. En majoritet av svenska folket har i olika undersökningar svarat ja på frågan om de kan tänka sig att donera organ efter sin död. Många av dem som är positiva har dock inte anmält det till Donationsregistret. Jag tycker det är ansvarslös att inte göra sin vilja känd genom att anmäla den till donationsregistret. Om alla, eller nästan alla, gjorde det skulle vi ha många fler organ och anhöriga skulle i en akut sorgesituation slippa ett svårt ställningstagande.

Jag tycker det brådskar med en ny transplantationsutredning som kan ta fram förslag om hur fler organ ska kunna doneras. Frågan inrymmer en rad olika etiska överväganden och möjligheten att öppna för handel med organ bör avvisas direkt.

Men andra frågor som bör övervägas är hur fler personer skall ta ställning till organdonation och om sjukvården ska kunna få titta i donationsregistret redan innan patienten avlidit för att kunna göra förberedelser för organdonation. Jag anser att sjukvården under en begränsad tid ska få fortsätta intensivvården även när hoppet att rädda patientens liv är ute om det innebär att man kan tillgodose en patients önskan att donera organ.

Över 700 hundra svårt sjuka väntar. Det brådskar. Men den kristdemokratiska socialministern vill inte lyfta ett finger.

No comments:

Post a Comment