11 September 2010

Varför skall jag bli fattig om jag blir sjuk?

Lars är en femtioårig lärare som bor med fru och barn i ett eget hus. Han har en arbetsskada som ingen har ifrågasatt och han jobbar halvtid som lärare. Men med regeringens nya regler blir nu Lars utförsäkrad. Inte för att han har blivit bättre utan för att sjukförsäkringen tar slut.
Lars måste nu anmäla sig hos arbetsförmedlingen för att återfå sin sjukpenninggrundande inkomst, men det innebär samtidigt att Försäkringskassan släpper hans ärende och hans ansökan om fortsatt sjukersättning. Eftersom Lars måste delta i arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion kan han inte sköta sitt halvtidsjobb och kommer att sägas upp från skolan där han jobbar. Om han inte deltar i arbetslivsintroduktionen får han ingen a-kassa.
- Jag står nu utan ersättning och går mot personlig konkurs, säger Lars.

Det är i senaste numret av Lärarnas Tidning som man kan läsa om Lars. Han är bara en av 30 000 individer som harutförsäkrats bara i år. Varje fall är olika och varje sjuk människa har sin historia och sina förutsättningar. Men med regeringens sjukregler behandlas alla efter samma stela mall och det är förbjudet att göra en individuell bedömning av varje fall.

Regeringen kastar ut sjuka i fattigdom och i ett moment 22 mellan myndigheter som leder allt längre bort från arbetsmarknaden. En ny väg ut i utanförskap har etablerats för att få pengar till skattesänkningar för de rikaste. Det är en cynisk politik som sparkar på den som redan ligger.

No comments:

Post a Comment