10 September 2010

Specialistutbildade sjuksköterskor

Specialistutbildade sjuksköterskor har en enormt viktig kompetens och bör ha en central roll i vården. Men allvarliga problem finns. Det råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor och Vårdförbundet har räknat ut att det tar i genomsnitt 19 år innan utbildningstiden har betalts av det blygsamma lönepåslaget. Självklart finns det ett samband mellan bristen och den klena utdelningen i lönekuvertet. Dessutom är det få arbetsgivare som satsar på betald utbildning för syrrorna.

Men Ilija Batljan och socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har förstått vad som behöver göras. De lovar 300 utbildningsplatser med utbildningslön på 15 000 kr/mån för att få fler distriktsjuksköterskor, operationssköterskor, barnsjuksköterskor och demenssjuksköterskor. Dessutom avsätter man en särskild lönepott för att säkerställa att den nya spcialistkompetensen också skall synas i lönekuvertet.

Vi rödgröna satsar flera miljarder mer än regeringen på sjukvården och landstingens budget. Kloka landstingspolitiker får då möjlighete att göra som Ilija Batljan - satsar på fler specialistsjuksköterskor.

No comments:

Post a Comment