16 September 2010

Inga patienter i sköljen!

I sommar har larmen om överbeläggningar på sjukhusen duggat tätt. Men dessvärre är bristen på vårdplatser inget nytt problem. Under de senaste tio åren har 6 100 vårdplatser försvunnit, det betyder att nästan var femte vårdplats tagits bort.
Självklart är det bra när vården utvecklas så att patienter kan få hjälp i öppenvården eller i hemmet istället för att läggas in. Och nya läkemedel, t ex mot magsår, gör att man slipper operation. Men samtidigt blir allt fler äldre sjuka och skröpliga, många av dem multisjuka och mycket sköra. De behöver väsentligt längre vårdtider för ett benbrott eller en lunginflammation än en i övrigt frisk yngre person.
Socialstyrelsen har vid undersökningar konstaterat att överbeläggningar på sjukhusen inte längre är ett sätt att hantera tillfälliga toppar. Det har blivit ett permanent tillstånd att ha patienter i korridoren eller i sköljen, att ha s.k. satellitpatienter på avdelningar där det inte finns rätt kompetens för att ta hand om dem. Detta är skandal. Det innebär allvarlig fara för patientsäkerheten och gör att läkarnas dyrbara tid går åt till att jaga vårdplatser istället för att ge vård. Svårt sjuka personer skickas hem förtidigt för att det inte finns plats på sjukhuset. Idag rapporteras om en 91-årig kvinna i Karlskrona som dog efter att ha skickats hem för tidigt från sjukhuset.
Det är dags att ta politiskt ansvar för antalet vårdplatser. En ny rödgrön regering kommer att ta initiativ till en nationell överenskommelse för att säkerställa rätt antal vårdplatser. Det behövs stora investeringar i sjukvården. Det är viktigare än nya skattesänkningar.

1 comment:

 1. Hej Ylva!
  Jag vill bara tacka för dina uttalanden i metros skolbilaga då dina och björklunds åsikter ställdes mot varandra. Det var verkligen fint att läsa, speciellt svaren på frågan om vad skolans största svaghet var varpå björklund svara något i stil med att den inte var högpresterande och ditt svar handlade om barn och ungdommars dåliga mående i samband med skolan.
  Jag tycker att de svaren summerade skillnaderna mellan (S) och (M) politik på ett väldigt bra sätt.

  Lycka till på söndag!
  Vänligen,

  Thea, http://SnoStilen.se

  ReplyDelete