17 August 2010

Urvalsskola

Skolans uppgift är att se varje elev och ge varje elev stöd och utmaningar som stimulerar lärandet. Det gäller både de elever som kan ha svårigheter i något ämne och den elev som har ovanligt lätt för sig och snabbt vill gå framåt till nya kunskaper. För att det ska bli möjligt krävs att klasserna inte är för stora och att det finns duktiga lärare som kan se varje elev och ge varje elev rätt stöd och utmaning.

För elever som har stora kunskaper och vill gå fort fram är det en bra möjlighet att kunna läsa gymnasiekurser redan i grundskolan. Den möjligheten finns idag och jag skulle önska att fler skolor satsade på detta.

Utbildningsminister har idag presenterat ett förslag med elitklasser i grundskolan där särskilt duktiga elever skall väljas ut redan till åk 6 för att få läsa gymnasiekurser redan i grundskolan. Varför ska bara de elever som är utvalda redan i åk 6 få läsa gymnasiekurser? Varför ska inte den elev som blivit jättebra i engelska i åttan få läsa gymnasieengelska i nian? Det är ett förslag som leder skolan bakåt till den gamla urvalsskolan där eleverna sorterades tidigt. Det är ett förslag som gynnar sortering, inte lärande. All forskning (och regeringens egen myndighet Skolverket) visar att om man sätter de högpresterande eleverna för sig och de lågpresterande för sig så kommer alla elever att missgynnas av detta. Lärandet försvåras, kunskaperna blir sämre, än i blandade grupper.

Om Björklund verkligen ville förstärka möjligheterna till nya kunskaper och maximalt lärande både för de duktigaste eleverna som vill gå fortare fram och de elever som behöver extra hjälp så finns det ett annat bra sätt: anställ fler duktiga lärare. Det senaste året har 3 000 lärare försvunnit från skolan och klasserna blir större. Vi vill vända utvecklingen! Det ger alla elever chans till lärande utifrån sina förutsättningar. Men Björklund och hans regering väljer nya skattesänkningar och indragna pengar från kommunerna nästa år. Om inte väljarna ändra på detta den 19 september!

No comments:

Post a Comment