02 August 2010

Skolk

När en elev skolkar från skolan är det ett tecken på att något är fel eller håller på att gå fel. Därför är det viktigt att skolan agerar tidigt och tydligt när en elev uteblir från skolan. Ett samtal med eleven och med elevens föräldrar bör ske omedelbart för att ta reda på orsaken till skolket och för att se till att det inte upprepas.
Varje elev har rätt att bli sedd i skolan, att få relevant hjälp och stöd i sitt lärande så att det och uppleves som meningsfullt att gå till skolan. Och varje elev har rätt att känna sig trygg i skolan. Så är det inte alltid idag. Därför behövs fler duktiga lärare för att kunna räcka till för alla elever och för varje elevs behov. Detta är en av de viktiga skiljelinjerna mellan de två regeringsalternativen: mer resurser för att anställa fler duktiga lärare eller fortsatta skattesänkningar.
Regeringen har idag presenterat ett förslag om att skolk skall skrivas in i terminsbetyget (men inte i slutbetyget). Det kan vara ett bra sätt att markera hur viktigt det är att vara i skolan. Men som enskild åtgärd kommer det knappast att ge effekt . Man kan inte vänta tills terminen är slut med att agera när en elev skolkar!

1 comment:

 1. Det reella utanförskapet

  Resonemanget om arbetslivet och skolan är bra om vi hade talat om en homogen grupp människor där alla skolkar pga av dålig studiemoral.
  Men för den grupp där det handlar om reellt utanförskap, dvs en känsla av att inte höra hemma bland andra och där skammen över sig själv är styrande så blir detta ännu en kränkning.
  Det kräver samtidiga insatser för att hjälpa ungdomar med bristfällig självkänsla. De flesta vet varför inte Karins eller Johans föräldrar kommer på sociala informationskvällar i skolan. Ibland handlar det om missbruk i andra fall om psykisk ohälsa i familjen.
  Hur kan vi göra för att hjälpa? Vad gör man i en liten kommun där de flesta känner varandra?
  Återstår att skolan har möjligheter till psykosocialt stöd och att samhället ser resursbehoven inom psykiatrin för att möta dessa behov.
  Hjälp också dessa ungdomar att få känna sig stolta över det de är och gör. Cementera inte utanförskapet.
  Att öka kraven är lätt, svårare är att hantera samhällets sociala problem. Det är hög tid att prioritera och debattera socialpolitiken.

  ReplyDelete