30 August 2010

Organdonation

Genom transplantation av organ kan svårt sjuka människor räddas till ett nytt liv. Men antalet donatorer räcker inte till och utvecklingen går just nu åt fel håll. Totalt väntade 739 personer på ett nytt organ den 1 april 2010. Varje människa har rätt att själv bestämma om man vill donera eller inte. Bristen på organ och vävnader är stor och det är därför viktigt att fler människor än i dag tar ställning till om man är positiv till organdonation eller inte. Som en följd av bristen på organ avlider många innan de får möjlighet att bli transplanterade.
En majoritet av svenska folket har i olika undersökningar svarat ja på frågan om de kan tänka sig att donera organ efter sin död. Många av dem som är positiva har dock inte anmält det till Donationsregistret. Inom sjukvården har olika frågor ställts kring vad som bör gälla vid organdonation och vård av döende patienter.
Idag uppmärksammade radions P1 att det enligt Socialstyrelsen inte är tillåtet att vårda en döende person som vill donera sina organ. Istället skall respiratorn stängas av när hoppet är ute om att rädda patientens liv. Jag vill att lagen skall ändras så att det blir möjligt att följa den döendes vilja och ta hand om organen för donation. Detta debatterade jag i radion i morse.

No comments:

Post a Comment