07 August 2010

Nya möjligheter eller återvändsgränder?

Utbildning har öppnat dörrar för många människor att bli det man vill och det man kanske inte trodde att man kunde. Steget framåt, mot något nytt. Mot nya möjligheter. Det gäller både individen och hela vårt land. Men nu stängs dörrarna av den borgerliga politiken. En aktuell fråga gäller den nya antagningen till högskolan.
De nya reglerna har gjort 331 831 personer som har sökt en högskoleutbildning i höst till försökskaniner för en illa genomförd och elitistisk antagningspolitik.
Regeringens antagningsregler ökar den sociala snedrekryteringen. Språkval redan från årskurs fem påverkar högskoleantagningen vilket missgynnar elever från studieovana hem. Elever som läst in extra ämnen på KOMVUX för att bli behöriga missgynnas. Många gymnasieskolor ger inte alla kurser som ger meritpoäng. Elever på yrkesprogram har väsentligt svårare att få meritpoäng. De som gick ut gymnasiet före 2003 kan inte få meritpoäng och har svårare att antas och ingen möjlighet alls att komma in på de drygt 100 utbildningar som kräver mer än 20,0. Systemet med meritpoäng är mycket svårt att förstå. Många gymnasieelever vet inte effekterna av att välja olika kurser i gymnasieskolan.

En ny regering måste återupprätta människors förtroende för högskolans antagning genom att göra antagningen rättvis. Sökande från olika utbildningar, årgångar och länder måste behandlas lika. För att motverka snedrekrytering ska val som elever gör i årskurs fem inte avgöra om de kan läsa på högskolan. Elever på vissa skolor och program ska inte missgynnas.
-

No comments:

Post a Comment