23 August 2010

Mobbning

Nu börjar skolan och många elever, både de yngsta och många tonåringar, får ont i magen av oro. Elaka kommentarer, utfrysning, försvunnen skolväska, hårda knuffar eller andra former av mobbning hotar. Idag rapporterar DN om hur allt fler elever anmäler mobbning. Det är bra att det anmäls men mycket allvarligt om mobbningen ökar.
Mobbning är alltid skolans och de vuxnas ansvar. Skolan kan aldrig blunda eller skylla ifrån sig. Men det händer tyvärr alltför ofta. Det krävs därför ett systematiskt arbete med umgängesmiljön på skolan, det handlar om respekt och ömsesidigthet. Och nolltolerans mot mobbning. För att arbetet skal fungera krävs att även föräldrarna stället upp på värderingarna. Men viktigast är att det finns fler lärare, fler fritidspedagoger och fritidsledar, fler skolkuratorer i skolan. Kloka och omdömesgilla vuxna med utbildning och träning i att motverka och stoppa mobbning är den bästa investeringen i skolan. Det är det valet handlar om: nya stora skattesänkningar eller fler anställda i skolan och vården.

1 comment:

 1. Jag har arbetat i skolan och sett hur svårt det är att ha en acceptabel undervisningssituation, även erfarna lärare har påpekat detta.

  Skolan behöver resurser - ja! Själv har jag tröttnat på läraryrket eftersom jag aldrig fick fast tjänst.
  Men även om vi har en lärare på varje elev så kanske inte det funkar till 100 procent.

  På en arbetsplats med mobbing tvingas arbetsgivaren göra en handlingsplan mot mobbing och göra åtgärder tills problemen slutar. En åtgärd kan t ex vara att ta in en konflikthanterare/lösare till en konfliktfylld arbetsplats.
  I skolan pratar man bara om förebyggande åtgärder men är det inte ett svek mot de som blir utsatta för mobbning just nu!

  Här har jag diskuterat mobbning men på vissa skolor finnas det en grym "tuffhetskultur". Att lyssna på läraren, läsa på läxan eller att ens bry sig om lektionstider är mesigt. Om eleverna får dåliga resultat skyller de på läraren. Detta har jag själv sett i flera klasser på flera skolor.

  Finns det inte skäl att prata om vilka rutiner som vi ska ändra på/ införa i skolan istället för att bara prata resurser?

  Kanske en grupp erfarna lärare eller konflikthanterare kunde agera som krisgrupp för konfliktfyllda skolor i varje kommun. Lärare måste väl kunna få hjälp av en kvalificerad kommunal tjänst istället för att gå på studiedag efter studiedag med privata lycksökare som "3-stegs raketen mot mobbning".

  ReplyDelete