17 August 2010

Satsa på förskolan

"Förskolan har en enorm betydelse för hur barnen lyckas senare i livet" säger pedagogikprofessorn Sven Persson i dagens Expressen. Der är något som har tror att alla vi som har eller har haft barn i förskolan känner igen. En bra förskola är guld - för barnen och för föräldrarna.
Men under den senaste mandatperioden har barngrupperna i förskolan ökat samtidigt som vårdnadsbidrag har införts vilket har gjort att färre barn idag har möjlighet att gå ti förskolan. "Förskolan har fått betala ett högt pris när kommunerna har sparat" säger pedagogikprofessorn. Jo, det känner vi också igen.
Nu går moderaterna till val på nya stora skattesänkningar. Det kommer att leda till att det bli ännu mindre pengar till förskolan och andra delar av välfärden.
Vi rödgröna har lovat att anslå minst 12 miljarder kr mer än regeringen till förskolan, skolan, vården och omsorgen. Vi vill använda det bl a för att anställa fler förskollärare, minska barngrupperna och ge alla barn rätt till minst 30 timmar i förskolan - också barn till föräldralediga och arbetslösa.
I Expressen konstaterar man att barngruppernas storlek påverkar kvalitén i förskolan. Vi håller med!

No comments:

Post a Comment