30 August 2010

Ett rikare liv som pensionär

Idag kan allt fler se fram emot många friska år efter man gått i pension. Plötsligt finns tid och
kraft att utveckla sig själv och sina egna intressen. Det kan handla om att arbeta i en
förening, att resa, att umgås mer med nära och kära eller att gå en spännande kurs.
Äldre är inte en enhetlig grupp. Alla är unika med olika behov och drömmar. Vår politik tar
sin utgångspunkt i att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag, oavsett om
det handlar om deltagande i arbetslivet eller vilken typ av omsorg man väljer. Den som är
äldre och behöver hjälp från hemtjänsten har samma rätt som alla andra att bestämma över
sitt liv och sin vardag. Man ska veta vad som gäller och kunna påverka. Äldre ska ha verklig
valfrihet och kunna bestämma vad de vill ha utfört under sina hemtjänsttimmar. De ska
kunna bestämma när de ska stiga upp, lägga sig, komma utomhus och andra viktiga delar i
vardagen på äldreboendet, liksom välja mellan olika maträtter och om de till exempel vill ha
vin till maten.
De som är äldre idag har jobbat och slitit för att det ska bli bättre för nästa generation. Nu är
det deras tur. Man ska inte tvingas förlita sig på anhöriga för att få en god omsorg. När
hälsan sviktar och man inte kan klara sig hemma på egen hand ska hemtjänsten, vården och
omsorgen finnas där – för alla. Vi ser det som ett kontrakt mellan generationer. Varje
generation drar nytta av den välfärd som generationer före har lagt grunden till genom sitt
arbete. Det finns stora behov av mer personal inom äldreomsorgen för att kunna ge
möjlighet till ett rikt liv. En förutsättning för omsorg av hög kvalitet är kontinuitet,
tillräckliga resurser och att äldreomsorgen är en attraktiv arbetsgivare. Därför satsar vi
rödgröna minst 12 miljarder kronor mer än regeringen till kommunsektorn för att behålla
personal och anställa fler i välfärden.

Så här inleds vår rödgröna överenskommelse med konkreta förslag om hur äldre ska få möjlighet att leva ett rikare liv som fullvärdiga medborgare med samma rätt som alla andra att bestämma över sitt liv och sin vardag. Jag har haft förmånen att arbeta fram dessa förslag tillsammans med vännerna i mp och v. Och jag är stolt över våra förslag:

1. Sänkt taxa i hemtjänsten – max 100 kronor per timme för hemtjänst.
2. Den som fyllt 75 år ska enkelt få hemtjänst.
3. Fria timmar i äldreomsorgen. Äldre med rätt till hemtjänst eller boende på
äldreboende ska få möjlighet till egen tid och ett rikare liv.
4. Bättre mat för äldre – en satsning för att höja kvaliteten på maten.
5. Äldre par ska kunna fortsätta att bo tillsammans.
6. Generationsväxling i äldreomsorgen. En satsning på kompetensutveckling som höjer
utbildningsnivån samtidigt som det ger unga en väg in i arbetslivet.
7. Omsorg på eget språk. Fler äldre har behov av omsorg på annat språk än svenska.
8. Förbättrad tandvård för äldre – utökad tandvårdscheck.
9. Hemläkarbilar – nya resurser för bättre vård för äldre.
10. Lex Gulli – mot felmedicineringen av äldre.
11. Höjt bostadstillägg för ålderspensionärer och förtidspensionärer med låg inkomst.

Läs hela förslaget här.

No comments:

Post a Comment