06 July 2010

Vård när man har råd - eller när man behöver?

Den s.k. borgkommissionen som på uppdrag av Timbro och Arena har tagit fram en rapport om välfärdens finansiering har idag presenterats. Jag har läst rapporten. Den argumenterar för ett ideologiskt systemskifte i finansieringen av vården och äldreomsorgen.
Att klara framtidens vård och omsorg med allt fler äldre (85+) kombinerat med en vilja att höja ambitionsnivån i vården och omsorgen är politikens kanske viktigaste utmaning. Det är nu vi står inför ett vägval; om vi skall klara en gemansam finansiering och rättvis fördelning efter behov måste politiska beslut tas nu. Det handlar om fler arbeten, fler i arbete och att arbeta fler år men också om effektivisering och innovationer inom vård och omsorg. Borgkommissionen argumenterar visserligen för att detta behövs, men slår sedan fast att det blir omöjligt att klara vården och omsorgen om man inte också gör ett systemskifte när det gälelr finansieringen. De pläderar för ett system med en låg men enhetlig basnivå som skattefinansieras och sedan skall de medborgare som kan och vill köpa sig tilläggstjänster. Det blir som businessklass och ekonomiklass i vården och omsorgen. Tänk om vi skulle göra på samma sätt med de andra delarna av de offentligt finansierade välfärdstjänsterna: skolan och förskolan. Skall man kunna betala extra för att dottern ska få sitta bredvid fröken vid samlingen varje gång eller att sonen alltid ska få ha trehjulingen när de är ute? Ska man kunna betala extra för att dottern ska få gå i en klass med färre elever eller för att sonen ska få flest frågor? Jag tror att de flesta tycker att det vore ett dåligt system. Det finns stora möjligheter att köpa tjänster till sina barn - simskola, tennisskola, språkresa, fotbollsläger etc - men vi betalar inte för gräddfiler i skolan. Det är ett bra system.
Nu vill tongivande debattörer ha vård när man har råd istället för när man behöver. Det är på inget sätt en nödvändig utveckling. Det är ett ideologiskt val av en skarp högersväng i välfärden. Om detta skall vi debattera! Jag kommer att ta upp detta i fler inlägg här på bloggen.

No comments:

Post a Comment