13 July 2010

Att skada sig själv

Många tonåringar är sköra och sökande. Rapporter visar att oro, låg självkänsla och psykisk ohälsa är problem som har ökat. Detta är mycket allvarligt. Vad gör vi med våra unga? Dessa tonåringar som kan vara både kantiga, kaxiga, utmanande och ibland otroligt provocerande. Men de är fortfarande barn och vi vuxna har ansvar för dem.
Idag rapporterar svt om att många unga sälje sex, det kan vara 4-6000 unga i vårt land som har tagit betalt för sex. Det är tonåringar som använder sex för att skada sig själva. Och det finns uppenbarligen vuxna som betalar dem för att göra det!!!!
Livet och politiken handlar inte bara om hur mycket pengar man får i plånboken eller att leda ministerråd, att leda landet handlar om att se till att våra barn och unga får växa sig vuxna i trygghet och tillit. Det är den uppgift som borde stå högst på dagordningen!

No comments:

Post a Comment