11 June 2010

Vården inför ideologiskt vägval

Glädjande nog lever vi allt längre och bli allt fler äldre. Men det ställer samtidigt vården och omsorgen står inför stora utmaningar. Hur de ökade vårdkostnaderna skall finansieras är en viktig framtidsdebatt som handlar om ett ideologiskt vägval. Om detta vägval bör vi debattera. Fortsatta skattesänkningar och en politik som gör att Sverige har Europas näst högsta ungdomsarbetslöshet leder till att allt mer av välfärdens kärna måste betalas ur egen ficka med de allvarliga orättvisor som det leder till. Med fler människor i arbete tillsammans en satsning på folkhälsa och ett systematiskt arbete för att minska byråkratin i vården kan vi klara en ambitionshöjning med en gemensam finansiering.

En av de första åtgärder Göran Hägglund vidtog som ny socialminister var att ändra lagstiftningen så att det nu är tillåtet för privatbetalande försäkringspatienter att köpa sig förtur inom den offentligt finansierade vården, något som tidigare var förbjudet. Det var en signal som inte kunde missförstås och marknaden för privata sjukvårdsförsäkringar vände mycket riktigt rakt uppåt.

Den konservativa regeringen har sänkt skatterna med lånade pengar och landstingen står nu inför en tuff ekonomisk situation. Svaret från regeringspartierna är samma som alltid: löften om nya skattesänkningar kommer som på ett pärlband men inga besked om hur det ska finansieras. Det leder till en begränsad skattefinansierad sjukvård som måste kompletteras med privata försäkringar – för dem som har möjlighet och råd att skaffa sådana. Jag kan aldrig acceptera en sådan utveckling i Sverige där plånboken och inte behoven får styra vården. Vi rödgröna vill investera tolv miljarder extra i kommuner och landsting 2011 till 2012 för att satsa på kvaliteten i vården.

No comments:

Post a Comment