15 June 2010

Reinfeldt sviker de unga

Allt fler svenskar tvingas nu gå till socialen och söka försörjningsstöd. Den som äger något, t ex en lägenhet, ett sommarhus, en bil eller en motorcykel kan inte få socialbidrag. Man förväntas sälja sina ägodelar för att få pengar. Den som har en sambo eller maka med inkomst kan inte heller få. Regeringens kallhamrade politik har gjort att tiotusentals människor har lämnats utan försörjning när sjukförsäkringen dras in en viss dag oavsett hur sjuk man är eller för att a-kassan blivit så dyr att man många idag står helt utan inkomstskydd vid arbetslöshet. När husvagnen är såld och det inte längre finns någon annan utväg - då hamnar man i det yttersta skyddsnätet: socialbidrag.

Idag redovisade Socialstyrelsen ny statistik. Socialbidragen har ökat med 19% från 2008 till 2009 (siffror exklusive indtroduktionsersättning för flyktingar), om man bara räknar inrikes födda är ökningen 22%. Mest ökar socialbidragen i åldersgruppen 20-24 år. Samtidigt visar Ungdomsstyrelsens statistik att antalet arbetslösa i åldern 18-24 år har ökat med 56% från 2008 till 2009! Andelen ensamstående unga med barn i åldern 20-29 år med låg ekonomisk standard har ökat från 19% 2001 till 76% 2009.

Detta är resulatet av en medveten politik från regeringen Reinfeldt. Det är just i lågkonjunktur som politiken behövs som mest för att ge unga en chans att kliva ut i vuxenlivet istället för att börja sitt vuxenliv på socialkontoret.
* Regeringen har medvetet förstört a-kassan för unga, genom att ta bort studerande villkoret, göra det svårare att komma med i a-kassan och kraftigt höja avgifterna. Idag är 80% av de arbetslösa 18-24-åringarna utan a-kassa.
* Regeringen har medvetet tagit bort platser på komvux och minskat antalet högskoleplatser i förhållande till antalet ungdomar, trots rekordstora ungdomskullar.
* Regeringen har infört ett aktivitetsförbud för unga på arbetsförmedlingen, först efter tre månader av passiv arbetslöshet kan man få hjälp från arbetsförmedlingen.

No comments:

Post a Comment