03 June 2010

Kortare väntetider i vården


Regeringen slår sig för bröstet och hävdar att väntetiderna i vården har kapats. Det stämmer inte. Sanningen är att regeringen varken har lyckats att få vårdgarantin eller kömiljarden att fungera. Även om det på vissa håll har skett förbättringar i tillgänglighet och personalen har gjort ett bra jobb väntar människor fortfarande orimligt länge på vård. Bilden ovan visar hur stor andel av de vöntande patienterna som inte har fått vård inom vårdgarantins gränser (gäller sammanslagen statistik för 90-dagarsgränsen för behandling och tid hos specialist). Den visar att regeringen har misslyckats med att köerna. Den blå kurvan visar den officiella statistiken, som ju ser bra ut. Men den gröna visar den dubbla kö som regeringen infört för s.k. "patientvald väntan" som innehåller fler patienter än den officiella kön. Detta fiffel med dubbla döljer regeringens misslyckande.

Det har gått fem år sedan vi socialdemokrater införde vårdgarantin 2005. Vi måste tänka nytt för att möta människors behov. Jag vill förändra kömiljarden och införa ett patientkontrakt som omfattar mer än bara tidsgränser för vård och behandling.

Idag är det patienten själv som måste vända sig till olika vårdgivare, kontakta olika kökanslier eller känna rätt personer inom vården för att få vård i tid. Kötiden för patienten räknas vid varje enhet, inte utifrån patientens sammanlagda väntetid i vården. För en patient med till exempel cancer, som kräver omfattande utredning, kan det bli många besök och lika många köer.

Istället vill jag att garantin skall utgå från patientens perspektiv: jag vill ge patienten rätt till ett patientkontrakt som omfattar alla delar i vården: besök, undersökningar, röntgen, remisser. När vården och patienten har kommit överens om vad som skall göras och när, ska kontraktet fungera som en vårdgaranti som säkerställer att patientens sammanlagda tid för undersökning och behandling blir kort. Läs hela rapporten här.

1 comment:

  1. http://blogg.aftonbladet.se/madashell/2010/06/fredrik-och-filippa-skriver-in-sig-pa-arbetsformedlingen#comments

    Läs den här bloggen Ylva och alla andra.
    Hon tvingas till AF, nyopererad i halsen pga en tumör.

    ReplyDelete