28 June 2010

Den bästa investeringen

I Botkyrka kommun söder om Stockholm, där jag själv växte upp på sjuttiotalet, har man en social sammansättning med många elever inte har lyckats i skolan. Mönstret är detsamma i t ex Rosengård eller Rinkeby. Orsakerna kan vara många, det är naturligtvis svårt för den elev som kommit till Sverige under högstadieåren att hinna skaffa sig alla grundskolans kunskaper på ett par år om man kommer från en bakgrund av krig och trasig skolgång. Men det är inte hela förklaringen. Det finns också betydande sociala problem som avspeglar sig i barnens möjligheter att lyckas i skolan. I Botkyrka har man också insett att man måste ta pojkarna på allvar. Det är en stor andel pojkar som inte lyckas i skolan och det beror bl a på motivation och bilden av hur en framgångsrik kille är. I dag rapporterar Radio Stockholm om hur socialdemokratiskt styrda Botkyrka har lyckats vända trenden och nu har allt fler behöriga elever. Erik Nilsson, tidigare socialdemokratiskt skolborgarråd i Stockholm, är nu chef för utbildningsförvaltningen och berättar att man följer upp varenda elev och analayserar orsakerna till att just han eller hon inte har lycktas och vad som krävs för att eleven ska klara skolan. Det finns inga hopplösa ungdomar, det finns bara stora möjligheter.

No comments:

Post a Comment