08 June 2010

50-talets skola i dagens Sverige?

Bara 25% av de elever som är födda i Somalia har kunskaper när de slutar nian som gör att de kan söka till gymnasiet rapporterar SvD idag. Skillnaderna inom gruppen utlandsfödda elever är större än mellan utlandsfödda och elever med svensk bakgrund.
Jan Björklund vill ha tillbaks 50-talets skola men problemet är att vi lever på 2010-talet och Sverige ser (dessbättre!) helt annorlunda ut än på 50-talet. Då krävs andra lösningar. Skolverket har visat att den viktigaste orsaken till svenska elevers sjunkande resultat är den tilltagande segregationen. Då duger det inte med en politik som ytterligare ökar klyftorna i samhället!
Jag föreslår:
* Om skolan skall kunna ge alla elever goda kunskaper krävs att resurserna i skolan skall fördelas utifrån behov. Elever från krigsområden där föräldrarna är analfabeter behöver andra insatser än elever från akademikerhem.
* Ge elever rätt till undervisning på sitt modermål när det behövs. En tonåring som nyligen kommit till Sverige kan behöva lära matematik och fysik på sitt modersmål för att inte förståelsen av centrala begrepp skall försvåras.
* Mer resurser till skolan. Vi rödgröna har föreslagit 12 miljarder kr mer till kommuner och landsting de kommande två åren.

No comments:

Post a Comment