28 June 2010

Den bästa investeringen

I Botkyrka kommun söder om Stockholm, där jag själv växte upp på sjuttiotalet, har man en social sammansättning med många elever inte har lyckats i skolan. Mönstret är detsamma i t ex Rosengård eller Rinkeby. Orsakerna kan vara många, det är naturligtvis svårt för den elev som kommit till Sverige under högstadieåren att hinna skaffa sig alla grundskolans kunskaper på ett par år om man kommer från en bakgrund av krig och trasig skolgång. Men det är inte hela förklaringen. Det finns också betydande sociala problem som avspeglar sig i barnens möjligheter att lyckas i skolan. I Botkyrka har man också insett att man måste ta pojkarna på allvar. Det är en stor andel pojkar som inte lyckas i skolan och det beror bl a på motivation och bilden av hur en framgångsrik kille är. I dag rapporterar Radio Stockholm om hur socialdemokratiskt styrda Botkyrka har lyckats vända trenden och nu har allt fler behöriga elever. Erik Nilsson, tidigare socialdemokratiskt skolborgarråd i Stockholm, är nu chef för utbildningsförvaltningen och berättar att man följer upp varenda elev och analayserar orsakerna till att just han eller hon inte har lycktas och vad som krävs för att eleven ska klara skolan. Det finns inga hopplösa ungdomar, det finns bara stora möjligheter.

27 June 2010

Livet är värt att leva

Ingen av oss som lever hyggligt friska och med de flesta funktioner i behåll kan föreställa oss hur livet blir om detta förändras i grunden. Inför denna okunskap bör man känna ödmjukhet. Varje människa är unik och vår förmåga att ta vara på de glädjeämnen alla liv rymmer är olika. Idag berättas en stärkande berättelse i SvD där totalförlamade Nina Muhonen intervjuas (läs den genom att klicka här). Trots att hon är helt beroende av både rullstol och respirator ser hon positivt på livet som för henne är väl värt att leva. Något som hon inte hade trott innan olyckan hände.
I artikeln kommenteras också Socialstyrelsens tolkning av gällande regler när det handlar om att avbryta behandling och Nina varnar för en"liberalisering" av reglerna. Det är viktigt att i detta sammanhang klargöra att Socialstyrelsen på inget sätt har sagt ja till någon form av dödshjälp. Det debatten har gällt, och som jag starkt stöder, är varje människas rätt att tacka nej till vård och behandling. Tvångsvård får bara användas i mycket speciella fall i vårt land, och så bör det förbli. En svårt sjuk kvinna som inte längre vill ha vårt i respirator fick Socialstyrelsens besked att hon, precis som varje medborgare i vårt land, har rätt att tacka nej till vården. Och hennes respirator stängdes av. Detta är inte dödshjälp. Det är respekt för varje människas lika värde och rätt till självbestämmande.

22 June 2010

Prov och tester i skolan

Slutrapporten från Cambridge Primary Review tar just nu allt mer plats i den utbildningspolitiska debatt som vill ta forskning och skolresultat på allvar. Rapporten är ett resultat av en ovanligt gediget och brett upplagt arbete kring primary education. Rapporten heter som bok Children, their World, their Education.
Jag har förstått att det är en rapport som man bör ta del av och jag följer med intresse debatten om den. Mats Björnsson har skrivit en läsvärd redogörelse om Cambridge-rapportens slutsatser när det gäller prov och tester i de brittiska skolorna (läs den genom att klicka här).

Det är stor skillnad på prov/tester/bedömningar som används för att stödja lärande och dem som används för att utvärdera vad eleven har lärt sig efter avslutad utbildning men i den svenska debatten slås detta alltför ofta samman. Det LUS-schema (läsutvecklingsschema) som används av de flesta skolorna i Stockholm är t ex ett bra bedömningsinstrument för att stödja lärande medan de nationella proven i åk 9 är utformade för att bedöma grundskoleutbildningens "slutresultat" på elevnivå.

Frågan om det är bra eller dåligt med prov är därför helt felt ställd. Vi behöver bättre prov och ett mer utvecklat arbete för att med hjälp av kvalificerade bedömningar stödja elevernas lärande.

moderata lögner

Igår åkte jag Vaxholmsbåt och ombord på båten hade moderaterna affischerat. Inget konstigt, det är valår och alla partier vill och ska synas. Men jag häpnade när jag läste texten på den moderata affischer: "Den rödgröna vänstern vill återinföra den gamla fastighetsskatten". Detta är lögn.

Vi rödgröna har lagt ett förslag om ny fastighetsskatt som totalt sett innebär samma boendebeskattning som idag men med en annan fördelning.
De borgerliga partierna lovade i valrörelsen att avskaffa fastighetsskatten. Så blev det inte. Man bytte namn från skatt till avgift.
Numera beskattas ett radhus i Farsta lika hårt som en lyxvilla i Danderyd. Det är orimligt. Man har dessutom inför en retroaktivskatt på uppskov ("uppskovsskatt").
Vi vill ge villaägarna lugn och ro. Därför vill vi behålla den nuvarande modellen för fastighetsskatt med några justeringar.
Vårt fastighetsskatteförslag innebär att de som har de dyrare villorna värda över cirka sex miljoner (ett taxeringsvärde om 4,5 miljoner eller mer) kommer att få höjd skatt. Enbart cirka 1 % av landets småhus berörs av höjningen
Begränsningsregeln utvidgas. Regeln innebär att ingen ska betala mer än 4 % av sin inkomst i fastighetsskatt för sitt permanentboende.
Fastighetsskatten för flerfamiljshus (hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar) sänks från 0,4 till 0,22 procent. Cirka en miljon lägenheter omfattas av den sänkta skatten.
Uppskovsskatten och begränsningen för uppskov tas successivt bort, i ett första steg tas uppskovsskatten bort på belopp upp till 200 000 kronor.

21 June 2010

Allsång eller svanesång?

Såg just att centerledaren Maud Olofsson tänker ägna sig åt en allsångsturné i valrörelsens slutskede. Tankarna går onekligen till folkpartisten Birgit Friggebo, som på ett stort möte om rasism i Rinkeby under 90-talets ekonomiska kris försökte lugna upprörda människor som kände sig hotade av Lasermannens mord genom att föreslå att en allsång: we shall overcome. Det var precis ett så katastrofalt politiskt magplask som det låter som.
Nu försöker Maud Olofsson, som ju redan tidigare visat att hon inget lärt av historien, att göra om bedriften att locka folket att sjunga allsång istället för att visa sin rättmätiga vrede och oro över arbetslösheten och klimathotet. Centerledarens sista magplask?

18 June 2010

Barn som far illa och gör illa

För de kriminella som idag finns på våra fängelser och bland narkotikamissbrukare kan man vid en undersökning bakåt i tiden sen att individens problem nästa alltid börjat mycket tidigt, redan i barnåren. Varje gång man ser en sådan undersökning undrar man varför samhället och skolan inte har agerat tidigt, hur har man kunnat passivt se på hur ett barn hamnar i kriminalitet och eskalerande problem.
P1 rapporterade i morse om 12-åringar som på skolorna rekryteras som "flygare" och tvingas utföra stölder åt några år äldre tonåringar som finns på samma skolor. Skolminister Jan Björklund vägrade att debattera detta med mig i radion i morse. Men det blev debatt ändå. Hör den här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=3792006.

15 June 2010

Reinfeldt sviker de unga

Allt fler svenskar tvingas nu gå till socialen och söka försörjningsstöd. Den som äger något, t ex en lägenhet, ett sommarhus, en bil eller en motorcykel kan inte få socialbidrag. Man förväntas sälja sina ägodelar för att få pengar. Den som har en sambo eller maka med inkomst kan inte heller få. Regeringens kallhamrade politik har gjort att tiotusentals människor har lämnats utan försörjning när sjukförsäkringen dras in en viss dag oavsett hur sjuk man är eller för att a-kassan blivit så dyr att man många idag står helt utan inkomstskydd vid arbetslöshet. När husvagnen är såld och det inte längre finns någon annan utväg - då hamnar man i det yttersta skyddsnätet: socialbidrag.

Idag redovisade Socialstyrelsen ny statistik. Socialbidragen har ökat med 19% från 2008 till 2009 (siffror exklusive indtroduktionsersättning för flyktingar), om man bara räknar inrikes födda är ökningen 22%. Mest ökar socialbidragen i åldersgruppen 20-24 år. Samtidigt visar Ungdomsstyrelsens statistik att antalet arbetslösa i åldern 18-24 år har ökat med 56% från 2008 till 2009! Andelen ensamstående unga med barn i åldern 20-29 år med låg ekonomisk standard har ökat från 19% 2001 till 76% 2009.

Detta är resulatet av en medveten politik från regeringen Reinfeldt. Det är just i lågkonjunktur som politiken behövs som mest för att ge unga en chans att kliva ut i vuxenlivet istället för att börja sitt vuxenliv på socialkontoret.
* Regeringen har medvetet förstört a-kassan för unga, genom att ta bort studerande villkoret, göra det svårare att komma med i a-kassan och kraftigt höja avgifterna. Idag är 80% av de arbetslösa 18-24-åringarna utan a-kassa.
* Regeringen har medvetet tagit bort platser på komvux och minskat antalet högskoleplatser i förhållande till antalet ungdomar, trots rekordstora ungdomskullar.
* Regeringen har infört ett aktivitetsförbud för unga på arbetsförmedlingen, först efter tre månader av passiv arbetslöshet kan man få hjälp från arbetsförmedlingen.

14 June 2010

En enda lägenhet!

Regeringens viktigaste åtgärd för att ungdomar skall få lägenhet är den förvärvsgaranti som infördes 1 mars 2008 för att underlätta för ungdomar att få lån för att köpa sig en bostadsrätt. Idag rapporterar radions P3 att bara en enda person har fått köpa en bostadsrätt på detta sätt. En enda! Samtidigt omvandlas massor av hyresrätter till bostadsrätter i våra stora städer och nybyggandet har nått rekordlåga nivåer. I 75% av landets kommuner är det nu rist på hyresrätter. Mats Odell, ministern som avskaffade bostadspolitiken, har gett fiaskot ett ansikte. Den ungdomskull som nu vill flytta hemifrån är rekordstor, i nivå med fyrtiotalist-generationen, tiotusentals nya lägenheter behövs. Resultatet av regeringens politik: en enda.

11 June 2010

Vården inför ideologiskt vägval

Glädjande nog lever vi allt längre och bli allt fler äldre. Men det ställer samtidigt vården och omsorgen står inför stora utmaningar. Hur de ökade vårdkostnaderna skall finansieras är en viktig framtidsdebatt som handlar om ett ideologiskt vägval. Om detta vägval bör vi debattera. Fortsatta skattesänkningar och en politik som gör att Sverige har Europas näst högsta ungdomsarbetslöshet leder till att allt mer av välfärdens kärna måste betalas ur egen ficka med de allvarliga orättvisor som det leder till. Med fler människor i arbete tillsammans en satsning på folkhälsa och ett systematiskt arbete för att minska byråkratin i vården kan vi klara en ambitionshöjning med en gemensam finansiering.

En av de första åtgärder Göran Hägglund vidtog som ny socialminister var att ändra lagstiftningen så att det nu är tillåtet för privatbetalande försäkringspatienter att köpa sig förtur inom den offentligt finansierade vården, något som tidigare var förbjudet. Det var en signal som inte kunde missförstås och marknaden för privata sjukvårdsförsäkringar vände mycket riktigt rakt uppåt.

Den konservativa regeringen har sänkt skatterna med lånade pengar och landstingen står nu inför en tuff ekonomisk situation. Svaret från regeringspartierna är samma som alltid: löften om nya skattesänkningar kommer som på ett pärlband men inga besked om hur det ska finansieras. Det leder till en begränsad skattefinansierad sjukvård som måste kompletteras med privata försäkringar – för dem som har möjlighet och råd att skaffa sådana. Jag kan aldrig acceptera en sådan utveckling i Sverige där plånboken och inte behoven får styra vården. Vi rödgröna vill investera tolv miljarder extra i kommuner och landsting 2011 till 2012 för att satsa på kvaliteten i vården.

08 June 2010

50-talets skola i dagens Sverige?

Bara 25% av de elever som är födda i Somalia har kunskaper när de slutar nian som gör att de kan söka till gymnasiet rapporterar SvD idag. Skillnaderna inom gruppen utlandsfödda elever är större än mellan utlandsfödda och elever med svensk bakgrund.
Jan Björklund vill ha tillbaks 50-talets skola men problemet är att vi lever på 2010-talet och Sverige ser (dessbättre!) helt annorlunda ut än på 50-talet. Då krävs andra lösningar. Skolverket har visat att den viktigaste orsaken till svenska elevers sjunkande resultat är den tilltagande segregationen. Då duger det inte med en politik som ytterligare ökar klyftorna i samhället!
Jag föreslår:
* Om skolan skall kunna ge alla elever goda kunskaper krävs att resurserna i skolan skall fördelas utifrån behov. Elever från krigsområden där föräldrarna är analfabeter behöver andra insatser än elever från akademikerhem.
* Ge elever rätt till undervisning på sitt modermål när det behövs. En tonåring som nyligen kommit till Sverige kan behöva lära matematik och fysik på sitt modersmål för att inte förståelsen av centrala begrepp skall försvåras.
* Mer resurser till skolan. Vi rödgröna har föreslagit 12 miljarder kr mer till kommuner och landsting de kommande två åren.

03 June 2010

Kortare väntetider i vården


Regeringen slår sig för bröstet och hävdar att väntetiderna i vården har kapats. Det stämmer inte. Sanningen är att regeringen varken har lyckats att få vårdgarantin eller kömiljarden att fungera. Även om det på vissa håll har skett förbättringar i tillgänglighet och personalen har gjort ett bra jobb väntar människor fortfarande orimligt länge på vård. Bilden ovan visar hur stor andel av de vöntande patienterna som inte har fått vård inom vårdgarantins gränser (gäller sammanslagen statistik för 90-dagarsgränsen för behandling och tid hos specialist). Den visar att regeringen har misslyckats med att köerna. Den blå kurvan visar den officiella statistiken, som ju ser bra ut. Men den gröna visar den dubbla kö som regeringen infört för s.k. "patientvald väntan" som innehåller fler patienter än den officiella kön. Detta fiffel med dubbla döljer regeringens misslyckande.

Det har gått fem år sedan vi socialdemokrater införde vårdgarantin 2005. Vi måste tänka nytt för att möta människors behov. Jag vill förändra kömiljarden och införa ett patientkontrakt som omfattar mer än bara tidsgränser för vård och behandling.

Idag är det patienten själv som måste vända sig till olika vårdgivare, kontakta olika kökanslier eller känna rätt personer inom vården för att få vård i tid. Kötiden för patienten räknas vid varje enhet, inte utifrån patientens sammanlagda väntetid i vården. För en patient med till exempel cancer, som kräver omfattande utredning, kan det bli många besök och lika många köer.

Istället vill jag att garantin skall utgå från patientens perspektiv: jag vill ge patienten rätt till ett patientkontrakt som omfattar alla delar i vården: besök, undersökningar, röntgen, remisser. När vården och patienten har kommit överens om vad som skall göras och när, ska kontraktet fungera som en vårdgaranti som säkerställer att patientens sammanlagda tid för undersökning och behandling blir kort. Läs hela rapporten här.

02 June 2010

Demografi som täckmantel

Det pågår en ideologisk attack mot den generella välfärden och främst mot det solidariska sjukvårdssystemet. Tongivande debattörer, borgerliga opinionsbildare och tankesmedjor påstår att vi i framtiden inte kommer att kunna finansiera välfärden gemensamt. Välfärden sägs bli så kostsam att det enda sättet att finansiera den är att människor måste betala allt mer ur egen ficka. Det är i själva verket fråga om politisk vilja och politiska prioriteringar.
Det är sant att vi lever längre och att vi blir allt fler äldre. Det är en enorm framgång för vårt samhälle. Sverige är ett rikt land med välutbildad arbetskraft och stor potential. Att då utgå ifrån att vi i framtiden inte skulle kunna ta ansvar för en gemensam finansiering av skola, vård och omsorg av hög kvalitet och med hög ambitionsnivå för alla, är inget annat än ett försök att hitta en täckmantel för låga välfärdsambitioner och stora skattesänkarambitioner.

Så börjar en viktig debattartikel som vi rödgröna publicerar idag i SvD. Valet i höst är ett ideologiskt val om vilket samhälle vi vill ha. För att kunna finansiera också en höjd ambitionsnivå i välfärden gemensamt krävs att vi nu lägger om politiken och slutar med ofinansierade skattesänkningar. Läs gärna hela vår artikel och delta i den offentliga debatten!

Fler som kommenterar detta: HBT-sossen - Peter Andersson - Högbergs tankar - Mats Engström och S-buzz