18 May 2010

Unga utan inkomst

Om ett par veckor är det en rekordstor ungdomsgeneration som lämnar gymnasiet. Till vad? Sverige har just nu den näst högsta ungdomsarbetslösheten i hela EU och antalet utbildningsplatser har minskats. Risken är stor att många av välutbildade, starka och jobbsugna unga nu tvingas stanna i steget, förhindrade att ta klivet ut i arbetslivet och därmed vuxenlivet. Detta är resultatet av regeringens politik. Man har misslyckats med att skapa nya jobb, man har aktivt stoppat utbyggnaden av högskolan och tagit bort 40 000 platser från komvux. Istället har man sänkt skatten med hisnande 10 miljarder kr för de arbetsgivare som redan har ungdomar anställda. Mc Donalds får på detta sätt fått 120 miljoner kr till skänks av regeringen - varje år. (Ja, det är samma företag som enligt granskningen låter ungdomar jobba utan lön enligt feodala metoder.)
Resultatet av regeringens riktade skattesänkningar till Mc Donalds m fl har blivit att arbetslösheten ökat mer bland unga än bland andra. Ungdomsarbetslösheten är ett av regeringens största misslyckande - mänskligt och ekonomiskt.

No comments:

Post a Comment