10 May 2010

Stoppa fusket i vården

I Stockholms läns landsting har det uppdagats att minst 50 miljoner kr av skattepengarna har betalats till fuskfakturor från privata vårdgivare för vård som aldrig har ägt rum! Detta är sakndal i dubbel bemärkelse. Skattebetalarna förlorar pengar som borde gått till vård för alla dem som väntar eller inte får tillräckligt bra vård. Dessutom snedvrider det konkurrensen och försvårar för alla de seriösa oc härliga privata vårdgivare som är den del av den offentligt finansierade vården. Vi tänker sätta stopp för fusket! Moderaterna drivs av en ideologisk tro på att allt privat är bra och har därför inte ställt krav, kontrollerat eller ens gjort det möjligt att avbryta kontrakten!
Idag har jag och Ilija Batljan haft en gemensam pressträff om hur stickprovskontroller skall införas i Stockholm och en nationell kvalitetscertifiering av alla vårdgivare ska ställa högre krav och säkerställa rutiner för kontroll och upphävande av kontrakt. Se nyhetsinslaget här.

No comments:

Post a Comment