04 May 2010

Patientsäkerhet i riksdagen

Man söker sig till vården för att få bot, lindring och tröst. Många upplever det som att man "överlämnar sig" till vården i en situation då man är sjuk och skör. Vården har därför ett mycket stort ansvar för att patienter inte skall bli skadade eller felbehandlade i vården. Ändå sker det. Man räkar med att 100 000 patienter varje år skadas eller felbehandlas på ett sätt som hade kunnat undvikas. 3000 dör varje år av samma skäl. Det är helt oacceptabelt!
Idag hade socialutskottet en hearing om förändringar av statens möjligheter att bestraffa den som gjort fel. Det behövs ett annat sätt att systematiskt arbeta med patientsäkerhet i vården, bestraffningar av enskilda hjälper inte om rutiner och organisation är fel. Staten måste kunna ställa krav på varje vårdgivare att leva upp till högt ställda krav på kvalitet och säkerhet för att man skall få tillåtelse att bedriva offentligt finansierad vård. Se till att det blir rätt från början istället för att jaga syndabockar i efterhand: inför en nationell kvalitetscertifiering av alla vårdgivare!

1 comment: