06 May 2010

Ideologisk privatisering till varje pris

Idag rapporterar ekot om 25 förskolor som har sålts ut av den moderata ledningen i Stockholm. Dessa förskolor drivs av tio företag som har köpt förskolorna till extremt underpris, för mindre än en tiondel av omsättningen. Det är ett pris som enligt finansanalytikern som ekot talat med är ungefär en hundradel av marknadsvärdet. Nu gör förskolorna följdaktligen extrema övervinster, skattepengar kan gå rakt ner i privata fickor. Detta är en fullständig skandal som drivits fram av den ideologiska övertron på att privat alltid är bättre. Men så är det ju inte.
Moderaternas utförsäljning av förskolor till extrema underpriset kan jämställas med förskingring eller stöld av skattebetalarnas investeringar. Detta måste få ett slut. Vinstintresset är ingen bra drivkraft för förskolans verksamhet. Jag debatterade detta i P1 i morse och ingen moderat ville vara med och försvara sin ideologi om privatisering till varje pris. Deras tro på att privatisering alltid gör verksamheten bättre gör att de inte vill ställa lika höga kvalitetskrav på privat driven verksamhet. Det är ett svek mot barnen! Resurserna skall gå till barnen och inte försvinna bort i privata fickor, kvalitetskraven skall vara höga - lika höga - inom alla förskolor.

1 comment: