29 May 2010

Friserade siffror

I torsdags gick socialförsäkringsminister Husmark-Pehrson ut och hyllade sin egen stupstock i sjukförsäkringen. Idag rapporterar ekot att torsdagens siffror var felaktiga, i själva verket är det fler än man trott som är för sjuka för att ens delta i arbetsförmedlingens fåtaliga möten och därför ansökt om återinträde i sjukförsäkringen.
Regeringen försökte frisera statistiken för att dölja det faktum att deras politik kränkt, utförsäkrat och misstänkliggjort tiotusentals sjuka personer. Regeringen utsätter sjukskrivna för ett fullskaligt experiment där det är enskilda människor som får ta smällarna.
Nu krävs en ny politik: rimlig balans mellan krav och rättigheter, förutsägbarhet och individuell bedömning, stöd och rehabilitering till arbete.

1 comment: