13 May 2010

Folknykterhetens dag

Förbjud förbuden! utropade socialminister Göran Hägglund inför sina samlade partivänner. Han menade att den personliga friheten inskränks av förbud. Jo. Så kan man ju också se på lagstiftning.

Själv ser jag att lagstiftning ofta tillkommit inte för att inskränka utan för att skydda och ge frihet. Förbud mot barnaga kan ses som en inskränkning av förälderns frihet men i mina ögon är det ett skydd för barnet och en möjlighet att växa upp fri från rädslan för våld. Förbud mot att tillhandahålla alkohol till minderåriga kan på samma sätt antingen ses som en inskränkning eller som ett skydd och en lagstiftning för frihet.
För mig handlar det om solidaritet.

Det är dags att vända debatten om alkohollagstiftningen. Utgångspunkten är solidaritet. Vi kanske får betala priset av att anpassa vårt beteende till vissa regler. Men vi gör det av solidaritet med den som behöver skydd och vi gör det för att allas vår frihet skall öka i andra avseenden. Ett samhälle med en låg totalkonsumtion av alkohol, med sen alkoholdebut och med regler för försäljning kan ge många människor frihet. Det handlar om friheten att få leva ett långt och friskt liv, friheten att slippa våld och förnedring, friheten att själv kunna styra över sitt liv, friheten att se sina nära och kära slippa fastna i missbruk och riskbruk. Men det handlar också om solidaritet. Att vi inte kan köpa vårt vin när Systembolaget är stängt, att det är ganska dyrt, att vi ibland måste ta oss till en annan ort för att handla. Visst kan det vara lite bökigt. Men en inskränkning av den personliga friheten? Nej.

För mig handlar det om solidaritet med alla dem för vilka begränsad tillgänglighet och uppmärksam personal på Systembolaget är garanten för att kunna hantera alkoholen så att den inte tar överhanden. Det handlar om solidaritet med alla barn som inte vill vara rädda för att pappa skall bli full ikväll. Det handlar om solidariteten med alla unga där grupptryck och inre osäkerhet kan vara svårt att hantera.

No comments:

Post a Comment