08 May 2010

En kronisk sjukdom?

När jag var ung var HIV/aids en sjukdom som dödade två av mina vänner och många bekanta. När beskedet kom: hiv-smittad - då visste man att det inte var långt kvar. HIV/aids skördar fortfarande förfärande många offer runt om i världen. Och även i vårt land har antalet smittade ökat. Men en sak har ändrats: den som idag blir smittad i Sverige och snabbt upptäcker det kan med hjälp av bromsmediciner leva ett långt liv om än med begränsningar och biverkningar. HIV är att betrakta som en kronisk sjukdom idag i vårt land.
Det är ett av skälen till att smittskyddslagens bestämmelse om informationsplikten bör prövas på nytt. Är det verkligen rimligt att den som tillämpar säker sex och inte utsätter någon annan för smittorisk ändå skall kunna dömas som lagbrytare för att han eller hon inte alltid informerat om sin hiv-status? Det är dags att modernisera smittskyddslagen.

No comments:

Post a Comment