26 May 2010

Bygg lägenheter!

Under den borgerliga regeringen har nybyggandet av hyresrätter halverats och är nu nere på en rekordlåg nivå samtidigt som 75% av kommunerna säger att de har brist på hyreslägenheter. Dagens ungdomskullar är de största sedan 40-talet och de har oturen att söka sin första lägenhet just när Mats Odell (kd) är bostadminister.
Regeringen har avskaffat bostadpolitiken och resultatet är stopp av nybyggnation och akut brist på lägenheter. Lyssna på min debatt mot Mats Odell i radion i morse här.
Vi rödgröna är överens om att satsa stort på byggande av nya hyreslägenheter under nästa mandatperiod. Vi vill införa ett investeringsstöd för fler klimatsmarta lägenheter och upprustning av miljonprogramsområdena.
Hyresrätter behövs för att ungdomar ska kunna flytta hemifrån och skapa ett vuxenliv, för att företag skall kunna rekrytera personal till de jobb som kommer och för att äldre skall kunna flytta till ett modernt och tillgängligt boende.

1 comment: