19 April 2010

Vinstintresse eller barnens bästa?

Den svenska förskolan håller hög kvalitet med bra pedogogisk versamhet och god omsorg, det tycker de allra flesta föräldrar. Många barn går i en kommunal förskola men många har valt en annan utförare, ofta för att man ville ha en speciell pedagogik (t ex montessori) eller en viss ägarform (t ex föräldrakooperativ). Jag tycker att vi huvudsakligen har haft en god utveckling där olika alternativ inom förskolan har kunnat stimulera varandra och gett föräldrarna möjlighet att påverka. Men det finns undantag.
I Stockholm går en tredjedel av barnen i förskolor som drivs av någon annan än kommunen. Det är inte ett mått på hur föräldrarna har valt utan ett resultat av att den moderata kommunledningen av sålt ut förskolor - ofta till underpris - till privata utförare med den ideologiska övertygelsen att allt blir bättre om det privatiseras.
Men när vinstintresset överordnas barnens behov, när kvalitet och personaltäthet får ge vika för att skapa överskott till ägarna, då har något gått väldigt snett. DN rapporterar idag om 16 privata förskolor i Stockholm där det råder "allvarliga missförhållanden". Det är helt oacceptabelt att detta skall få hända! Så går det när man, som moderaterna, drivs av övertygelsen att privat alltid blir bättre och vinstintresse alltid är av godo.
Det är dags för en ny politk som ställer höga kvalitetskrav på alla förskolor, oavsett om de är kommunala eller drivs privat, och en ny offentlighetsprincip som också bör gälla privat driven förskola. Barnen har rätt till bra, utvecklande och säker förskola. Skattebetalarna har rätt att kräva att pengarna används till detta.

1 comment:

  1. Har ofta tänkt på just valmöjligheten när möjligheten till val inte finns. I den kommunen jag och min familj bor i finns EN kommunal förskola, resterande privata. Det vill säga möjligheten till val är inte så stort.
    Det som även kan ses över är just hur skolor och förskolor säljs ut och till vilket pris. Vem avgör priset för den del i samhället som i mina ögon ska, precis som du nämner, ha höga kvalitetskrav samt bedriva en god omsorg och start på livet?
    Grunden i förskola och skola ska handla om just detta och inte som ett klirr i kassan för enskilda personer. Går däremot vinsten tillbaka i verksamheten ställs frågan i annan dager.
    // Linda

    ReplyDelete