12 April 2010

”Utförsäkrade får betala dyrt"

Varje år upptäcker tusentals människor en cancerknöl i bröstet, skadar sig på jobbet eller drabbas av någon annan sjukdom. En trygg sjukförsäkring är en del av en fungerande arbetslinje. När vi drabbas av sjukdom ska vi kunna vara säkra på att få vård, hjälp att snabbt komma i arbete igen och ekonomisk trygghet under den tid det tar. Debatten om regeringens kraftiga försämringar av sjukförsäkringen visar att den borgerliga politiken fördjupar utanförskapet. Regeringen kastar ut tiotusentals svenska medborgare i försäkringslöshet.

I förra valet lovade de borgerliga partierna fler jobb och färre i utanförskap. Nu har vi facit och det är nedslående. På ett år har antalet arbetslösa ökat med 100 000 personer. Vi socialdemokrater ville satsa på utbildning av arbetslösa, men regeringen sa nej. I dag befinner sig 70 000 personer fler i det utanförskap som Moderaterna lovade avskaffa i valrörelsen 2006. Utbetalningarna av socialbidrag beräknas öka med 50 procent mellan 2006 och 2011. Människor som drabbas av regeringens nya regler i sjukförsäkringen lever i ovisshet och far mycket illa.

Alla löper vi risk att drabbas av långvarig sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Ena dagen är man frisk och stark; nästa dag råkar man ut för en olycka och det tar månader innan man kommer tillbaka. Risken är då stor att man förlorar jobbet och hamnar i arbetslöshet. Ohälsa och sjukdom är inte jämnt fördelade. Det spelar roll vilken familj man råkar vara född i, vilken utbildning man har, var man bor och vad man jobbar med. Arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar är inte jämt fördelade mellan olika yrkesgrupper och arbetsplatser.

I Sverige har vi valt att ha ett försäkringsskydd som omfattar alla, ersätter inkomstbortfall och finansieras solidariskt. Idén med försäkringar är att omfördela mellan dem som inte drabbas och dem som drabbas. Var och en är då fullt försäkrad till en bråkdel av vad det skulle kosta att själv sätta av pengar till en riskbuffert som skyddar om det värsta inträffar. En del – människor med vissa sjukdomar eller med funktionsnedsättningar – skulle inte ens kunna teckna någon försäkring om vi inte delade på riskerna. Det gäller också den som jobbar i utsatta arbetsmiljöer eller i branscher där risken för skador eller sjukdom är hög.

Den moderatledda regeringen raserar nu denna grundbult och skapar ett otryggt system. Syftet är att få människor att lämna sjukförsäkringen och minska statens utgifter. Skillnaden i människosyn är tydlig. Moderaterna utgår ifrån att människor måsta jagas för att vilja arbeta. Fokus ligger på att räkna antalet ersättningsdagar – inte på att ge aktiv medicinsk och arbetsinriktad rehabilitering.

Vi socialdemokrater har tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet enats om hur vi vill utforma sjukförsäkringen. Alla ska ha möjlighet att arbeta och försörja sig själva.. Men vi vill inte vill gå tillbaka till den situation vi hade under förra mandatperioden då alltför många lämnades utan aktiva insatser och stöd för att komma tillbaka i arbete. I Socialdemokraternas välfärdsrådslag, som vi två hade förmånen att leda, omprövade vi självkritiskt vår politik för att få fler tillbaka i arbete och till en fungerande livssituation trots sjukdom och funktionshinder. Vinner vi rödgröna valet tänker vi skapa en förutsägbar och modern sjukförsäkring:

Sjukförsäkringen ska omfatta alla, ersätta inkomstbortfall och finansieras solidariskt. På sikt ska den omfatta fler än idag och taket höjas till tio basbelopp. Ersättningen i sjukförsäkringen ska vara 80 procent under hela sjukperioden.

Vi avskaffar direkt stupstocken i sjukförsäkringen efter 550 dagar. De som regeringen utförsäkrat och som saknar arbetsinkomst eller annan statlig ersättning ska återförsäkras. Under sjukskrivningen sker återkommande individuella prövningar i samarbete mellan individ och behandlande läkare.

Vi vill ha avstämningspunkter och rätt för individen att få aktiva insatser inom visa tidsramar i stället för tidsgränser som gör att man kastas ut i försäkringslöshet.

Vi avskaffar den stelbenta prövningen mot en fiktiv arbetsmarknad efter 180 dagar. Istället ska det senast efter sex månader göras en fördjupad utredning om möjligheterna att gå tillbaka till arbete.

Vi vill samla Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och delar av kommunens insatser under ett tak så att ingen ramlar mellan stolarna.

Vi säkerställer tillgången till rehabiliterande insatser med en ny rehabiliteringsfond.

En del av förändringarna måste vi utreda närmare. Vi tänker inte, som den nuvarande regeringen, hasta igenom ett helt nytt system.

Valet 19 september avgör hur tryggheten vid sjukdom skall fungera. Det är dags för en ny sjukförsäkring och en ny regering.

Ylva Johansson, talesperson (S) i välfärdsfrågor

Stefan Löfven, förbundsordförande i IF Metall

No comments:

Post a Comment