12 April 2010

Svagt stöd för gräddfiler i vården

Svenska Dagbladet Brännpunkt, januari 2010

SJUKVÅRD 66 procent av svenskarna anser att det är fel att man kan gå förbi kön på offentligt finansierade sjukhus, visar en undersökning som S beställt. Det krävs nu skarpa åtgärder för att säkra att det är behov som styr sjukvården, skriver Mona Sahlin och Ylva Johansson.

Valåret 2010 är i full gång. Det finns två tydliga regeringsalternativ med vana av regeringsarbete, resultat som kan jämföras och två helt olika Sverige som mål. Därför blir valet ett avgörande vägval, ett ödesval.

Allra tydligast ser vi skiljelinjerna på sjukvårdens område. Och idag har vi det svart på vitt: Moderaterna saknar stöd för sin sjukvårdspolitik. Novus Opinion har på vårt uppdrag gjort en undersökning om hur svenskarna vill att sjukvården ska vara. 66 procent av de tillfrågade anser att det är fel att man kan teckna en privat sjukförsäkring och genom den gå förbi köerna till de sjukhus som är offentligt finansierade. Bara 21 procent tycker att det är rätt.

Ändå händer just detta i Sverige. Det är nu möjligt för landstingen att låta privatbetalande patienter ta gräddfilen in på akutsjukhusen. Personer som har en privat försäkring får tillåtelse att köpa sig företräde före den som har större medicinska behov. Man har gjort det möjligt med två väntrum på sjukhusen: ett för de som betalar privat och ett för alla andra.

I maj 2009 öppnade en privatklinik inne i Södersjukhuset i Stockholm. Där gäller: betala 150000 kronor för din behandling – annars är du inte välkommen. Regeringen har dessutom ändrat lagen så att samtliga sjukhus, även universitetssjukhusen, nu kan säljas till privata vinstdrivande företag.

I undersökningen frågas också efter vilken valfrihet som är viktigast om det uppstår konflikt mellan dem – patienternas rätt att välja sjukvård där det passar dem, eller företagens rätt att etablera sig var de vill, till exempel där det är mest lönsamt. 92 procent av de tillfrågade uppger att patientens valfrihet är viktigast. Endast 2 procent uppger det omvända.

Ändå tvingar regeringen sedan årsskiftet alla landsting i Sverige att införa så kallad fri etablering för vårdföretag i primärvården. Vårdval Stockholm används som modell för hela landet. Skattepengar riskerar att hamnar där det är mest lönsamt för företagen att etablera sig, och inte där behoven är störst. Där befolkningen är friskare, men rikare, och därför oftare vänder sig till vården för lättare behandling.

Istället för att på allvar ta itu med vårdköerna har regeringen öppnat för att statistiken friseras. En kö har gjorts om till två, och ett stort antal patienter kallas nu frivilligt väntande och står i en kö där vårdgarantin inte gäller. I Stockholms läns landsting finns 60 procent av de väntande i en sådan kö. Istället för att ta itu med problemen med äldres läkemedelsanvändning väljer regeringen att privatisera apoteken.

Det krävs nu betydligt skarpare åtgärder för att säkra att kvalitet och behov ska styra sjukvården. Medborgarna ska ha rätt att välja bland en mångfald av vårdgivare, men vårdföretagen ska inte kunna välja bort patienter. Vi vill genomföra ett brett reformprogram för att modernisera, utveckla och förstärka sjukvården. Vi vill införa en nationell kvalitetscertifiering för alla offentligt finansierade vårdgivare, med lika höga kvalitetskrav på alla vårdenheter och all omsorg. Vi vill genomföra en kvalitetssatsning för vården och omsorgen om de svårast sjuka äldre och se till att koordinera it-system, journaler och kvalitetsregister.

En rödgrön regering vill ha en gemensamt finansierad sjukvård av hög kvalitet som ges till alla på lika villkor efter behov – patientens behov, inte vårdbolagens. Och som betalas gemensamt, efter bärkraft. Den moderata sjukvårdspolitiken leder till en marknadsstyrd sjukvård. Det är ett systemskifte vi ser. Det växer fram i skuggan av haveriet för regeringens jobbpolitik, med växande klyftor och utanförskap och allt högre arbetslöshet.

Det går att utveckla en gemensamt finansierad hälso- och sjukvård med hög kvalitet för alla. Det handlar om ett politisk vägval. Regeringen väljer att fortsätta låna till skattesänkningar, men talar tyst om hur det ska betalas. Hittills har pensionärerna, de sjuka och de arbetslösa fått betala priset för regeringspolitiken.

I den undersökning Novus Opinion gjort visar det sig att en majoritet, 56 procent, tror att ytterligare inkomstskattesänkningar innebär att patienterna själva måste betala mer av sin vård genom avgifter. Bara 24 procent vågar svara nej på frågan.

Sverige behöver en rödgrön regering med andra ideal, en annan politik och ett bättre Sverige i sikte. Därför blir valet den 19 september ett ödesval.

MONA SAHLIN

partiordförande för Socialdemokraterna

YLVA JOHANSSON

talesperson i välfärdsfrågor för Socialdemokraterna

No comments:

Post a Comment