25 April 2010

Moderat marknadsexperiment

I helgen kunde vi läsa i DN om hur några av de privatiserade förskolorna gör miljonvinster åt sin ägare på barnens bekostnad. De har dumpat kvalitén i verksamheten genom stora barngrupper och få förskollärare och på så sätt kunnat generera stora vinster rakt ner i fickan på ägaren. Det är skandal att detta moderata marknadsexperiment får gå ut över barnen!
Stockholms moderatledda ledning har sålt ut välfungerande kommunala förskolor till underpris, något jag tycker kan jämföras med att förskingra skattebetalarnas egendom. Här krävs en ny lag som förbjuder detta!
Med moderaternas ideologiska övertygelse - att privat alltid är bättre - struntar man i att ställa kvalitetskrav på privat drivna förskolor och har på så sätt öppnat för att det råa vinstintresset går före barnens rätt till en bra förskola. Detta måste få ett slut! En rödgrön regering kommer att ställa krav på bra kvalitet och tillräckligt med personal för att säkra en bra förskola för barnen. Inga marknadsexperiment med våra barn!

3 comments:

 1. Detsamma händer i skolorna. Här i Uppsala finns bl a Kunskapsskolan, vilket nog låter tillförlitligt och bra. Men eleverna får inte ha egna läroböcker, utan måste kvittera ut dem ur ett låst skåp om det vill läsa i dem, de hänvisas till internet istället... Det finns inte tillräckligt många böcker så de räcker till alla. De har inte egentliga lektioner heller, utan föreläsningar - i grundskolan! Min arbetskamrats dotter som går i åttan där var helt förtvivlad när de skulle skriva en uppsats om Alla(!) religioners syn på klimatfrågan', och inte hade böcker utan läraren sade att de skulle kunna klara sig med sina grundkunskaper i religion från tidigare år... Ämnet är ju dessutom helt vansinnigt och oavgränsat. Det är sorgligt! Hade inte flickan haft akademikerföräldrar som pluggar hemma med henne hade det gått käpprätt åt pepparn, för i Kunskapsskolan får de ingen hjälp!

  ReplyDelete
 2. Det är stora ord och säga att kvaliteten sjunkit. Det kan bara föräldrarna säga, knappast en politiker med ringa kunskap om det enskilda fallet. Det är också upp till föräldrarna att flytta sina barn om de inte är nöjda. Så fungerar kvalitetsutveckling i de flesta branscher. Kunderna har synpunkter och sen förbättrar man när man får svårt att konkurrera.
  Det är inte heller ett entydigt samband mellan stor personal, små barngrupper och hög kvalitet även om du envisas med att hävda det.

  mvh/Hans

  ReplyDelete
 3. All the details are in this post is awesome

  Paula

  ReplyDelete